loader from loading.io

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa. Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion. Alla avsnitt hittar du på http://hjarnpodden.se E-post med frågor och kommentarer skickas till kontakt@hjarnpodden.se

info_outline #124 Välmående - Utmana tankefällor - Petri Partanen 06/24/2020
info_outline #123 Välmående - Tacksamhet och förundran - Petri Partanen 06/18/2020
info_outline # Välmående; Verktyg 1 - Medveten närvaro och riktad uppmärksamhet 06/10/2020
info_outline #122 Välmående - Att tänka kring sitt tänkande - Petri Partanen 06/10/2020
info_outline #121 Pandemi, ovisshet och välmående. 05/26/2020
info_outline #120 Skolkuratorsrollen - Hilda Johnsson 05/19/2020
info_outline #119 Själens biologi - Henrik Brändén 05/07/2020
info_outline #118 Utmanande samtal - Jakob Carlander 04/09/2020
info_outline #117 Adhd hos flickor och kvinnor - Lotta Borg Skoglund 03/25/2020
info_outline #116 - Depersonalisationsyndrom - när overkligheten blir verklig 02/28/2020
info_outline #115 Planera med eleverna - Nytorpsmodellen - Anna Borg 01/03/2020
info_outline #114 Tydliggörande pedagogik i skolan - Ann LIndgren 12/08/2019
info_outline #113 Fysisk lärmiljö i skolan - Psykolog Malin Valsö 11/03/2019
info_outline #112 Styrkan med introversion - Linus Jonkman 09/28/2019
info_outline #111 Paus - konsten att göra något annat – Patrik Hadenius 07/01/2019
info_outline #110 Känslor som kraft eller hinder - psykolog Hanna Sahlin 06/12/2019
info_outline #109 Makt, panik, sociala medier och unga - gäst Elza Dunkels 04/23/2019
info_outline #108 Smartare än din mobiltelefon - psykolog Siri Helle 04/05/2019
info_outline #107 Tillit - en ledningsfilosofi -Louise Bringselius 03/26/2019
info_outline #106 Hjärna, puls och glädje - Mark Siegbahn 02/10/2019
info_outline #105 Främja närvaro - intervju med psykolog Malin Gren Landell 01/22/2019
info_outline #104 Knäck sociala koden - Jassim Ahmadi 01/05/2019
info_outline #103 Särskilt begåvade elever– en dold resurs Pia Rehn Bergander - SPSM 12/06/2018
info_outline #102 Sömn, sömn, sömn - Docent Christian Benedict 11/14/2018
info_outline #101 Tonåringar, mobiler och psykisk hälsa - psykolog Arild Werling 09/19/2018
info_outline #100 Hjärnan och factfulness - Anna Rosling-Rönnlund 08/26/2018
info_outline #99 Sömn i vardagen - allmänläkare Cecilia Enockson 08/20/2018
info_outline #98 Mental Health Run 2018 - Stefan Leijon 08/06/2018
info_outline #97 Förhållningssätt vid skolfrånvaro - psykolog Maria Bühler 06/17/2018
info_outline #88 Sömn - för att leva, professor Torbjörn Åkerstedt 02/01/2018
 
share