loader from loading.io

#97 Förhållningssätt vid skolfrånvaro - psykolog Maria Bühler

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Release Date: 06/17/2018

Problematisk skolfrånvaro är en av de svåraste utmaningarna att komma till rätta med i skolan. Det beror ofta på komplexa samband som krävs att vuxna i skolan analyserar hela organisationen på ett systematiskt sätt.

I det här avsnittet pratar Kristina med psykolog Maria Bühler, som arbetar med att sprida förhållningssättet lågaffektivt bemötande i skolor och organisationer. Just nu är Maria aktuell med en ny bok som heter "Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro". Boken är skriven tillsammans med Annelie Karlsson och Terése Österholm.

I avsnittet pratar vi om problematisk skolfrånvaro, människosynen som ligger i det lågaffektiva bemötande. I övrigt handlar det mycket om förhållningssätt i skolan och vi tangerar betygssystemet, skolpolitik och en hel del annat.

Maria Bühler är med i avsnitt 15 och pratar där om lågaffektivt bemötande från grunden. Avsnittet hittar du här: http://hjarnpodden.se/15-lgaffektivt-bemtande-i-skolan-intervju-med-maria-bhler  (Premium – abonnemang krävs)

Ytterligare ett avsnitt som handlar om "hemmasittare" med Robert Palmer hittar du här: http://hjarnpodden.se/57-hemmasittande-intervju-med-robert-palmer (Premium)

Avsnitt om sömnens betydelse hittar du här: http://hjarnpodden.se/88-smn-fr-att-leva-professor-torbjorn-akerstedt (sponsrat avsnitt)

Nyttan av sömn med Christian Benedict hittar du här: http://hjarnpodden.se/44-nytta-med-smn-intervju-med-docent-christian-benedict (Premium)

Kontaktuppgifter till Maria hittar du på http://kogita.se

För att få kontakt med Kristina mailar du till kontakt@hjarnpodden.se