loader from loading.io

#104 Knäck sociala koden - Jassim Ahmadi

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Release Date: 01/05/2019

#121 Pandemi, ovisshet och välmående. show art #121 Pandemi, ovisshet och välmående.

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Det här avsnittet gästas av Katarina Graffman och Mikael Kurkiala. Samtalet handlar om att vara människa i vår samtid och hur vi påverkas av konsumtion och ovissheten i pandemins spår. Vad händer när vi lever i en illusion av att det går att uppnå ett perfekt liv, samtidigt som marknadsföringen inte alls vill att vi ska uppleva vårt liv som perfekt? Hur kan vi förhålla oss i pandemins spår när det som tidigare uppfyllt livet i form av semestrar och konsumtion av prylar ställs åt sidan för andra värden? Hur kan den moderna människan förhålla sig till ovisshet och hur kan...

info_outline
#120 Skolkuratorsrollen - Hilda Johnsson show art #120 Skolkuratorsrollen - Hilda Johnsson

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Hilda Johnsson har arbetat som skolkurator och under den tiden utvecklat ett arbetssätt som kopplar den psykosociala insatsen till läroplanens kapitel 1 och 2 och arbetar närmare eleverna. I skolan är målet att arbeta mer främjande och förebyggande, alltså innan problem har uppstått, eller i alla fall avvärja de problem som uppstår för elever. Många gånger är det svårt för elevhälsans olika funktioner att hitta en arbetsform som fungerar. Hilda beskriver i sin bok ett sätt att komma bort ifrån det enskilda elevarbetet och istället nå många fler elever på skolan med...

info_outline
#119 Själens biologi - Henrik Brändén show art #119 Själens biologi - Henrik Brändén

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Henrik Brändén har skrivit en bok som heter "Själens biologi och vår fria vilja" som kom ut april 2020. I den boken har han följt sin nyfikenhet på vad som händer när vi tänker, minns, är ledsna eller arga och sökt efter den forskning som i dag ligger till grunden för den förståelse vi har för människans tänkande och hjärna. I boken fördjupar han sig kring kropp och själ, förnuft och känsla och arv och miljö. Henrik Brändén har forskat inom immunologi och skrivit läroböcker i bl a Molekylärbiologi och Grundläggande immunologi. Samtalet handlar om hur psykologisk...

info_outline
#118 Utmanande samtal - Jakob Carlander show art #118 Utmanande samtal - Jakob Carlander

Hjärnpodden - Kristina Bähr

När en chef behöver ha svåra samtal med sina medarbetare kan det ofta innebära att chefen själv blir utsatt. Detta har Jakob Carlander mött många gånger i sitt arbete med chefer i människonära yrken och till sist blev det en bok, som ger chefer ett stöd i hur de kan resonera och tänka kring de utmanande samtal de behöver ha med sina medarbetare. Jakob Carlander är psykoterapeut och chefshandledare. Han har en bakgrund som utbildad präst och har nu arbetat som psykoterapeut i nästan 20 år. Boken Utmanande Samtal - Handbok för chefer kommer ut i april 2020. I avsnittet tar vi...

info_outline
#117 Adhd hos flickor och kvinnor - Lotta Borg Skoglund show art #117 Adhd hos flickor och kvinnor - Lotta Borg Skoglund

Hjärnpodden - Kristina Bähr

I det här avsnittet tar vi upp Adhd och ADD hos flickor och kvinnor. Adhd hos flickor har en hel del aspekter som skiljer sig från pojkars och mäns Adhd. Dels handlar det om hur det visar sig och hur kvinnors hormoner förändras efter pubertet och under fertilt liv. Lotta Borg Skoglund är psykiater och har arbetat med riskbruk av alkohol och droger och genom det kommit in på bidragande faktorer i detta. Lotta har även arbetat länge med just Adhd utredningar för vuxna och barn och har träffat många flickor och kvinnor, som samtidigt berättar om den oerhörda trötthet det innebär...

info_outline
#116 - Depersonalisationsyndrom - när overkligheten blir verklig show art #116 - Depersonalisationsyndrom - när overkligheten blir verklig

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Depersonalisationssyndrom är ett relativt okänt syndrom, som drabbar unga människor i övre tonåren och runt 20- års ålder. I symptombilden förekommer en känsla av att inte riktigt känna sig som en del av den "verkliga världen", inte riktigt känna igen sig själv, sin kropp eller sitt känsloliv. Tillståndet är genom att det är så okänt svårt att få rätt hjälp för och psykologen Anna Strid har genom sin bok "Overklighetskänslor - om depersonalisationssyndrom" gjort en stor insats genom att sammanfatta vad det innebär att vara ung, inte förstå sin symptombild och mötas...

info_outline
#115 Planera med eleverna - Nytorpsmodellen - Anna Borg show art #115 Planera med eleverna - Nytorpsmodellen - Anna Borg

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Anna Borg är specialpedagog, som har arbetat i Salems Kommun, Nytorpsskolan och på centrala elevhälsan i kommunen. Tillsammans med skolpsykolog Gunilla Carlsson- Kendall har de skrivit en bok som heter "Utanförskap i skolan - förebygg och åtgärda frånvaro med Nytorpsmodellen". Anna har även jobbat vidare med frågorna via (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND). Anna arbetade som mentor för en högstadieklass i 3 år och som så många högstadielärare lämnade hon ut almanackor till sina elever. När eleverna inte klarade av sin planering med...

info_outline
#114 Tydliggörande pedagogik i skolan - Ann LIndgren show art #114 Tydliggörande pedagogik i skolan - Ann LIndgren

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Tydliggörande pedagogik fungerar för att göra det tydligare vad som krävs av dem i skolan. Det är särskilt bra för elever med exempelvis autism eller ADHD i skolan men även vid alla tillfällen där det pågår något i elevernas liv som kan störa inlärningen. Det kan räcka med att vara kär eller att ha bråkat med sina föräldrar på morgonen. Ann Lingren är specialpedagog och gymnasielärare och har tillsammans med David Edfeldt, Anna Sjölund och Annelie Karlsson skrivit boken "Autism och ADHD i gymnasiet: tydliggörande pedagogik". Ann har även varit medförfattare för...

info_outline
#113 Fysisk lärmiljö i skolan - Psykolog Malin Valsö show art #113 Fysisk lärmiljö i skolan - Psykolog Malin Valsö

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Malin Valsö är skol- och organisationspsykolog med lång erfarenhet i skolans väld. Tillsammans med Frida Malmgren har hon samlat ihop tips på hur lärmiljön – barns och lärares arbetsmiljö - i skolan kan underlättas och förbättras med systematiskt arbetsmiljöarbete. Många gånger visar elever symptom på att ha svårt att koncentrera sig i skolmiljön och många gånger kan det avhjälpas genom att undanröja buller, störningar och annat genom att förbättra ventilation, avskärma klassrum, minska antalet glasväggar ut mot korridorer och annat. Lyssna gärna på Malins kloka...

info_outline
#112 Styrkan med introversion - Linus Jonkman show art #112 Styrkan med introversion - Linus Jonkman

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Efter ett långt sommaruppehåll i Hjärnpodden (p g a bokskrivande) är Hjärnpodden tillbaka igen med en ny spännande intervju. Denna gång pratar jag med Linus Jonkman, som skrivit ett par böcker om vad det innebär att vara introvert och styrkan med introversion. I det här avsnittet pratar vi om introverta personlighetsdrag i arbetslivet, samhället och i skolan och hur det kan ha betydelse för koncentration och prestation. Det handlar även om att hushålla med energi och att fungera optimalt i sin arbetsmiljö i vardagen. Linus Jonkman är författare, föreläsare och...

info_outline
 
More Episodes

Jassim Ahmadi är socionom och personalvetare och har arbetat med skolutveckling på olika nivåer. 2018 kom boken "Knäck sociala koden" ut med verktyg i hur man ska nå elever med beteendesvårigheter och arbeta med sina egna bemötandesvårigheter i relation till de unga. I avsnittet diskuterar vi hur vuxna faktisk är ansvariga för relationen och att vi i skolan fokuserar mycket på det kognitiva färdigheter men att de emotionella och sociala färdigheterna är grundläggande förutsättningar för att få elever och människor att kunna lära sig och må bra.

I avsnittet hänvisar vi till en artikel från Harvard University och den hittar du här: https://developingchild.harvard.edu/resources/understanding-motivation-building-the-brain-architecture-that-supports-learning-health-and-community-participation/

För att nå Jassim Ahmadi går du till hemsidan https://www.bvsmetoden.se/

BVS står för brandsläckaren, vattenkannan och det sociala gymmet.

För att komma i kontakt med Kristina mailar du som vanligt kontakt@hjarnpodden.se