loader from loading.io

Förläng livet, inte döendet

Akutsjukhuset

Release Date: 11/21/2017

- Inte sällan är vi läkare som är de sista som inser att en patient är döende, säger Johan Ejerhed som är specialistläkare i internmedicin.

Ofta är det undersköterskorna som först ser när patienten inte orkar äta längre, inte orkar sitta upp lika länge. Det är sånt som inte syns på labblistan eller på röntgen.

Johan Herlin Ejerhed har ett stort engagemang för våra äldre patienter med blandade sjukdomstillstånd. De kallas ibland ”äldre multisjuka” men Johan föredrar begreppet ”frailty” (skörhet).

Han funderar kring likheterna mellan sina barn och de patienter han möter. Han pratar också om det svåra beslutet att avstå behandling när patienten är döende och inte vill vara med längre.