loader from loading.io

4. Biodlarpodden Pollinering

Biodlarpodden

Release Date: 09/11/2017

Vad är pollen och hur går pollineringen till? Åslög Dahl från Göteborgs universitet förklarar. Hon påpekar att pollenkornet inte är att likställa med manliga könscellen, kornet innehåller två könsceller som ska befrukta olika delar av blomman.

Pollineringsvärdet är svårt att beräkna fullt ut men Thorsten Pedersen från Jordbruksverket berättar om hur man beräknat värdet av honungsbinas pollineringsinsats. 

Stefan Andersson är lantmästaren som lite informellt utses till bi-hjälte. Hör honom berätta hur han gör för att hjälpa pollinatörer, medarbetare som hans lantbruk behöver för att bära frukt!

Lotta Fabricius Kristiansen berättar om projektet Pollinera Sverige och berättar vad man ska göra för att bli "Årets Pollinatör".