loader from loading.io

Noam Chomsky - Det medfødte språket

Cappelens upopulære podkast

Release Date: 09/30/2019

Stuart Hall - Rase, etnisitet, nasjon show art Stuart Hall - Rase, etnisitet, nasjon

Cappelens upopulære podkast

Hør Sindre Bangstad i samtale med Mette Andersson om boken «Rase, etnisitet, nasjon. Et ulykksalig triangel» av den britisk-jamaicanske kulturteoretikeren Stuart Hall. Boken er oversatt av Inger Sverresson Holmes. Boken er nr. 76 i serien.

info_outline
Simon Critchley - Uendelig krevende show art Simon Critchley - Uendelig krevende

Cappelens upopulære podkast

Hør Anders Marcussen Gullestad i samtale med Gisle Selnes om boken «Uendelig krevende. Forpliktelsens etikk, motstandens politikk» av den engelske filosofen Simon Critchley. Boken er oversatt av oversatt av Lars Holm-Hansen, og Anders Marcussen Gullestad har skrevet forordet. Boken er nr. 74 i serien.

info_outline
David Graeber - Revolusjoner i revers show art David Graeber - Revolusjoner i revers

Cappelens upopulære podkast

Hør Thomas Hylland Eriksen i samtale med Andreas Ytterstad om boken «Revolusjoner i revers. Essay om politikk, vold og fantasi». Boken er oversatt av oversatt av Lars Holm-Hansen, og Thomas Hylland Eriksen har skrevet forordet. Boken er nr. 72 i serien.

info_outline
Antonio Gramsci. Utvalgte tekster 1916-1926 show art Antonio Gramsci. Utvalgte tekster 1916-1926

Cappelens upopulære podkast

Hør Geir Lima i samtale med Helge Hiram Jensen om boken «Antonio Gramsci. Utvalgte tekster 1916-1926». Boken er oversatt av Lima og er nr. 75 i serien.

info_outline
Martin Heidegger - Brev om humanismen show art Martin Heidegger - Brev om humanismen

Cappelens upopulære podkast

Hør Gustav Jørgen Pedersen i samtale med Lars Holm-Hansen om boken «Brev om humanismen» av den tyske filosofen Martin Heidegger. Den er oversatt av Eivind Tjønneland og er nr. 41 i serien.

info_outline
Axel Honneth - Tingliggjøring og anerkjennelse show art Axel Honneth - Tingliggjøring og anerkjennelse

Cappelens upopulære podkast

Hør Torill Strand i samtale med Arne Johan Vetlesen om boken "Tingliggjøring og anerkjennelse. Et nytt blikk på et gammelt begrep" av den tyske filosofen Axel Honneth. Den er oversatt av Inger Sverreson Holmes og er nr. 73 i serien.

info_outline
Jeffrey C. Alexander - Den sivile sfære show art Jeffrey C. Alexander - Den sivile sfære

Cappelens upopulære podkast

Hør Håkon Larsen i samtale med Tore Witsø Rafoss om den amerikanske sosiologen Jeffrey C. Alexander og hans bok "Den sivile sfære", som er nr. 66 i serien.

info_outline
Richard Rorty - Filosofi som poesi show art Richard Rorty - Filosofi som poesi

Cappelens upopulære podkast

Hør Kristian Bjørkdahl i samtale med Bjørn Ramberg om den amerikanske filosofen og pragmatisten Richard Rorty og om boka "Filosofi som poesi", som er bok nr. 71 i serie

info_outline
Michel Foucault - Forelesninger om regjering og styringskunst show art Michel Foucault - Forelesninger om regjering og styringskunst

Cappelens upopulære podkast

Hør Iver B. Neumann i samtale med Helge Jordheim om boka "Forelesninger om regjering og styringskunst" av den franske filosofen Michel Foucault. Den er nr. 42 i serien.

info_outline
Chantal Mouffe - Om det politiske show art Chantal Mouffe - Om det politiske

Cappelens upopulære podkast

Hør Lars Holm-Hansen i samtale med Anja Sletteland om boka "Om det politiske" av den belgiske filosofen Chantal Mouffe. Boka er oversatt av Holm-Hansen og er nr. 67 i serien.

info_outline
 
More Episodes

Hør Terje Lohndal i samtale med Bjørn Ramberg om boken "Det medfødte språket" av den amerikanske lingvisten Noam Chomsky. Boken er oversatt av Inger Sverreson Holmes og er nr. 69 i serien.

Terje Lohndal er professor i engelsk språk ved NTNU i Trondheim og Universitetet i Tromsø og har skrevet forord til den norske utgaven.

Bjørn Ramberg er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo.

Les mer om boken:
www.cappelendammundervisning.no/_det-medf…202534592