loader from loading.io

C. Wright Mills - Essays i sosiologi

Cappelens upopulære podkast

Release Date: 05/02/2022

C. Wright Mills - Essays i sosiologi show art C. Wright Mills - Essays i sosiologi

Cappelens upopulære podkast

Hør Rune Åkvik Nilsen i samtale med Magne Paalgard Flemmen om boken Essays i sosiologi av den amerikanske sosiologen C. Wright Mills. Boken er oversatt av Anders Dunker, og Rune Åkvik Nilsen har skrevet forordet. Boken er nr. 82 i serien. Rune Åkvik Nilsen er sosiolog og professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Nilsen har engasjert seg i spørsmål knyttet til hva sosiologi er og bør være, noe som har ført ham tilbake til C. Wright Mills, og han har både skrevet et essay om Mills og valgt ut tekster til og skrevet forordet til denne utgivelsen. Magne Paalgard Flemmen er professor...

info_outline
Achille Mbembe - Nekropolitikk og andre essays show art Achille Mbembe - Nekropolitikk og andre essays

Cappelens upopulære podkast

Hør Sindre Bangstad i samtale med Bjørn Enge Bertelsen om Achille Mbembes Nekropolitikk og andre essays. Bangstad og Bertelsen har skrevet forordet til boken, som er oversatt av Lene Auestad. Boken er nr. 83 i serien. Sindre Bangstad er forsker ved KIFO (Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning) og forsker II ved Arkivet i Kristiansand. Bjørn Enge Bertelsen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. 

info_outline
Sara Ahmed - Gledesdrepende essays show art Sara Ahmed - Gledesdrepende essays

Cappelens upopulære podkast

Hør Stine Helena Bang Svendsen og Hannah Helseth i samtale med Lene Auestad om boken Gledesdrepende essays av Sara Ahmed.

info_outline
Iris Murdoch - Det godes suverenitet show art Iris Murdoch - Det godes suverenitet

Cappelens upopulære podkast

Hør Kjetil Røed i samtale med Elin Svenneby om boken «Det godes suverenitet» av den irsk-britisk forfatter og filosofen Iris Murdoch.

info_outline
Judith Butler - Kjønn, performativitet og sårbarhet show art Judith Butler - Kjønn, performativitet og sårbarhet

Cappelens upopulære podkast

Hør Stine Helena Bang Svendsen i samtale med Kristina Leganger Iversen og Luca Dalen Espseth om boken «Kjønn, performativitet og sårbarhet» av den amerikanske filosofen og litteraturprofessoren Judith Butler. Panelet ledes av Elisabeth Lund Engebretsen (UiS), og samtalen ble tatt opp på den digitale konferansen Kjønnsforskning NÅ! våren 2021. Boken er oversatt av Lars Holm-Hansen og Stine Helena Bang Svendsen har skrevet forordet. Boken er nr. 77 i serien.

info_outline
Stuart Hall - Rase, etnisitet, nasjon show art Stuart Hall - Rase, etnisitet, nasjon

Cappelens upopulære podkast

Hør Sindre Bangstad i samtale med Mette Andersson om boken «Rase, etnisitet, nasjon. Et ulykksalig triangel» av den britisk-jamaicanske kulturteoretikeren Stuart Hall. Boken er oversatt av Inger Sverresson Holmes. Boken er nr. 76 i serien.

info_outline
Simon Critchley - Uendelig krevende show art Simon Critchley - Uendelig krevende

Cappelens upopulære podkast

Hør Anders Marcussen Gullestad i samtale med Gisle Selnes om boken «Uendelig krevende. Forpliktelsens etikk, motstandens politikk» av den engelske filosofen Simon Critchley. Boken er oversatt av oversatt av Lars Holm-Hansen, og Anders Marcussen Gullestad har skrevet forordet. Boken er nr. 74 i serien.

info_outline
David Graeber - Revolusjoner i revers show art David Graeber - Revolusjoner i revers

Cappelens upopulære podkast

Hør Thomas Hylland Eriksen i samtale med Andreas Ytterstad om boken «Revolusjoner i revers. Essay om politikk, vold og fantasi». Boken er oversatt av oversatt av Lars Holm-Hansen, og Thomas Hylland Eriksen har skrevet forordet. Boken er nr. 72 i serien.

info_outline
Antonio Gramsci. Utvalgte tekster 1916-1926 show art Antonio Gramsci. Utvalgte tekster 1916-1926

Cappelens upopulære podkast

Hør Geir Lima i samtale med Helge Hiram Jensen om boken «Antonio Gramsci. Utvalgte tekster 1916-1926». Boken er oversatt av Lima og er nr. 75 i serien.

info_outline
Martin Heidegger - Brev om humanismen show art Martin Heidegger - Brev om humanismen

Cappelens upopulære podkast

Hør Gustav Jørgen Pedersen i samtale med Lars Holm-Hansen om boken «Brev om humanismen» av den tyske filosofen Martin Heidegger. Den er oversatt av Eivind Tjønneland og er nr. 41 i serien.

info_outline
 
More Episodes

Hør Rune Åkvik Nilsen i samtale med Magne Paalgard Flemmen om boken Essays i sosiologi av den amerikanske sosiologen C. Wright Mills.

Boken er oversatt av Anders Dunker, og Rune Åkvik Nilsen har skrevet forordet. Boken er nr. 82 i serien.

Rune Åkvik Nilsen er sosiolog og professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Nilsen har engasjert seg i spørsmål knyttet til hva sosiologi er og bør være, noe som har ført ham tilbake til C. Wright Mills, og han har både skrevet et essay om Mills og valgt ut tekster til og skrevet forordet til denne utgivelsen.

Magne Paalgard Flemmen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.