loader from loading.io

I et minefelt av klimafarer

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Release Date: 09/30/2019

Slik temmer du regnet show art Slik temmer du regnet

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Styrtregn blir vanligere og kraftigere. Bli med en tur i Oslos gater for å høre hvordan ekstremnedbør kan temmes før det ødelegger hus og veier. Global oppvarming har mange effekter. En av dem er at styrtregn blir vanligere og kraftigere. Kombinasjonen av styrtregn, ugjennomtrengelige flater som asfalt og betong, og avløp med begrenset kapasitet, gjør at mye regnvann fortsetter reisen på fri fot gjennom gater og ned i kjellere. Dette overvannet ødelegger verdier for 1,6 - 3,6 milliarder kroner i året – bare i Norge. Avløpssystemene i mange kommuner er rett og slett ikke...

info_outline
Klimatilpasning show art Klimatilpasning

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Vær og klima er ikke lenger hva det var. Kommuner, næringsliv og innbyggere over hele landet merker det på kroppen. Det blir varmere, våtere, mer ekstremt og mer uforutsigbart. Med konsekvenser for budsjetter, vedlikeholdsrutiner, kompetansebehov, planlegging, mennesker og natur. Fram til nå har klimapodcasten vår handlet om hvordan kommunene kan kutte utslipp av klimagasser. Men uavhengig av hvor raskt verden klarer å kutte utslippene, må kommunene håndtere de klimaendringene som uansett kommer. Vi har valgt å inkludere dette temaet i podcastserien fordi vi vet at det er mange som...

info_outline
Med loven i hånd show art Med loven i hånd

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Lokalt folkevalgte og ansatte i kommunene rår over et superverktøy i klimaarbeidet: Plan- og bygningsloven. Advarsel: Denne episoden inneholder ord som planlegging, rammebetingelser og prosesser. Men er du interessert i bærekraftig og "menneskevennlig" utvikling av lokalmiljøet, kan det hende at innholdet både er interessant og nyttig likevel. Gro Sandkjær Hanssen er samfunnsforsker ved OsloMet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har blant annet ledet et utvalg som vurdert om plan- og bygningsloven fungerer etter hensikten, og hvordan den bedre kan støtte opp under målet om...

info_outline
Sunn økonomi, rettferdige klimatiltak show art Sunn økonomi, rettferdige klimatiltak

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Hvordan gjøre økonomien sunnere og grønnere, og hvordan gjøre klimatiltak mer rettferdige? Og hva er kommunenes rolle i dette? Per Espen Stoknes er forsker og foreleser på Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for bærekraft og energi. Han utdannet seg først som psykolog, for deretter å ta en doktorgrad i økonomi. Han er også aktiv i politikken for Miljøpartiet de grønne (MDG). De siste årene har mange hørt ham snakke om "klimapsykologi" og hvor viktig kommunikasjon er for å lykkes med klimaarbeidet. Nå vil han snakke mer om økonomien, og har akkurat gitt ut boka "Grønn...

info_outline
Den magiske fabrikken show art Den magiske fabrikken

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

I Tønsberg blir matavfall og ku- og grisebæsj til drivstoff, supergjødsel og klimavennlige tomater. Bør det bli flere slike anlegg i Norge? Noen kilometer utenfor Tønsberg ligger Den magiske fabrikken. Det er navnet på produksjonsanlegget til Grenland og Vestfold (Greve) biogass. I tre enorme tanker blandes husdyrbæsj med bananskall og annet matavfall, og i den "magiske" prosessen skapes biogass, biogjødsel og CO2 som brukes til å få fart på tomatproduksjonen i fabrikkens eget drivhus. I drivhuset er det også et kunnskaps- og opplevelsessenter hvor barn og unge får lære om...

info_outline
Byutvikling med pisk og gulrot show art Byutvikling med pisk og gulrot

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Gratis ferje og billig buss, men også bomring og fjerning av parkeringsplasser. I Fredrikstad lirkes innbyggerne over på klimavennlig transport, steg for steg. Fredrikstad kommune har over 80 000 innbyggere. Mange av dem bor utenfor bysentrum, og reiser daglig for å komme seg til jobb, skole, butikker og fritidsaktiviteter. Per i dag står transporten for rundt 20 prosent av klimagassutslippene i kommunen. Vi har besøkt Fredrikstad for å snakke med to av de mest sentrale personene i arbeidet for å kutte utslippene: Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) og klimarådgiver Grete Rasmussen. De tar...

info_outline
Klimamotivasjon show art Klimamotivasjon

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Hvordan skal du få folk med deg i klimaarbeidet, og ikke mot deg? Og bør kommuner bruke tid og krefter på å markedsføre seg som grønne og klimavennlige? Denne episoden handler om kommunikasjon og motivasjon. Vi utfordrer to engasjerte og erfarne eksperter med litt ulike erfaringer. Petter Gulli er reklamemannen som sa opp jobben etter 30 år bransjen, og startet et eget selskap for å gjøre næringslivet mer klimavennlig. Han har også skrevet boka "Håp: En praktisk guide for klimaoptimister" og er styremedlem i Verdens naturfond. Astrid Arnslett jobber med kommunikasjon på Cicero...

info_outline
Hva kan grønn teknologi gjøre for kommunene? show art Hva kan grønn teknologi gjøre for kommunene?

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Jenny Skagestad jobbet flere år i Oslo kommune med klima og energi, før hun begynte i miljøstiftelsen Zero som rådgiver med ansvar for storbyer og transport. Zero er kjent for å ha spisskompetanse på den nyeste, grønne teknologien, og vi ville gjerne høre hva slags teknologier de mener kommunene bør utnytte for å kutte utslipp. Jenny Skagestad forteller også om hvordan Zero på ulike måter jobber for å styrke kommunenes klimaarbeid. I intervjuet forteller hun også om hvordan det lokale klimaarbeidet har utviklet seg de siste ti årene. Det som var nybrottsarbeid i 2010, er nå...

info_outline
Er vi like gode som svenskene? show art Er vi like gode som svenskene?

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Helsingborg kommune tar en klimaavgift på ansattes tjenestereiser med fly og bil. Pengene setter de i et fond for klimatiltak i egen virksomhet. Avgiften er på 50 prosent av reisens kostnad. Nå er antallet flyreiser for kommunalt ansatte kuttet med en tredjedel. Pengene i fondet brukes til å dekke tjenestereiser på buss og tog, og innkjøp av elsykler. Ordningen kalles "klimatväxling". Helsingborg er med i Klimatkommunerna, en organisasjon for svenske kommuner og regioner som har høye ambisjoner i klimaarbeidet. I dag samler de 37 kommuner og en region, Skåne. Flere av dem driver med...

info_outline
Mer effektivt klimaarbeid show art Mer effektivt klimaarbeid

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Hvorfor er det så vanskelig for kommunene å nå klimamålene sine? Kim Øvland forsker på saken, og har noen forslag til hva kommunene kan gjøre. Så tidlig som i 1997 startet Kristiansand kommune å planlegge for utslippskutt. Men ser vi på statistikken, som går tilbake til 2009, har utslippene i kommunen vært temmelig stabile gjennom det siste tiåret. Kim Øvland er strategi- og bærekraftsrådgiver i kommunen. Han stilte seg spørsmålet: Hvorfor klarer vi ikke å nå klimamålene, selv om vi har både planer og strategier? Og hva skal til for at kommunen faktisk skal klare å nå...

info_outline
 
More Episodes

Ekstremvær har allerede fått store konsekvenser for kommunene. Men det er bare én av mange trusler kommunene møter som følge av klimaendringene.

Samtidig som klimaendringene fører til direkte, fysiske skader på veier, hus, kulturminner, avlinger og biologisk mangfold, må samfunnet endre seg for å løse klimaproblemene. Det vil påvirke politikk, økonomi, arbeidsmarkedet, teknologier og forventninger fra innbyggerne. En haug av potensielle farer for kommunene – eller økt klimarisiko, som det heter på fagspråket.

Kan risiko bli muligheter?

Men kan vi snu problemstillingen på hodet? Og snakke om at det å forberede seg godt på klimaendringene og omstillingen til lavutslippssamfunnet kan åpne nye muligheter for kommunene? At en aktiv omstilling kan gi kommunene noen fordeler?

I denne episoden snakker vi med Torunn Brånå i Kommunalbanken om dette. Hun er ansvarlig for såkalte grønne lån, en ordning som gir kommuner rabatt på lån som brukes på utslippskutt og klimatilpasning.

Vil hjelpe kommunene

Kommunalbanken har lånt ut 300 milliarder kroner til norske kommuner. Da blir man opptatt av kundenes ve og vel – og at risikoen som kundene tar skal være så liten som mulig. Torunn Brånå insisterer likevel på at banken ikke er redd for å få tilbake pengene sine. Men banken har tatt mål av seg å være kommunenes gode hjelpere i omstillingsarbeidet.

I denne episoden ber vi Torunn Brånå konkretisere begrepet klimarisiko. Vi tester også et verktøy Kommunalbanken har laget for at du skal kunne sjekke klimarisikoen i din kommune. Og vi snakker om mulighetene som ligger i å forberede seg aktivt på endringene som kommer.

Merk: Nord-Fron kommune frifunnet

I episoden nevnes en rettssak der et forsikringsselskap krevde erstatning fra kommunen for å ha gitt byggetillatelse til et hus som på nytt ble tatt av flom. Etter at episoden ble spilt inn, har høyesterett avvist anken fra forsikringsselskapet, slik at kommunen er frifunnet. Les mer om avgjørelsen her.

Les mer:

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene og se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp og veiledning basert på Klimasats-prosjekter

Basert på kunnskap og erfaringer fra Klimasats-prosjekter i hele landet, har Miljødirektoratet laget veiledninger, eksempler og annet materiell som kan hjelpe kommunene planlegge og gjennomføre klimatiltak.