loader from loading.io

Statsråden om kommunenes klimaarbeid

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Release Date: 10/24/2019

Borgerpanel i lokalt klimaarbeid show art Borgerpanel i lokalt klimaarbeid

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Kan helt vanlige innbyggere bidra til at kommunens klimaarbeid blir smartere og mer effektivt? Det ville Oslo kommune finne ut av. Styrtregn er en utfordring som kan koste dyrt for både bedrifter, det offentlige og helt vanlige innbyggere. En varmere klode gjør at vi får enda kraftigere styrtregn enn det vi hadde før, ofte med enda større skader på veier, bygninger og annen infrastruktur. Oslo er bare en av flere hundre norske kommuner som merker dette. Nå har kommunen prøvd ut et borgerpanel for å finne enda bedre løsninger for å håndtere styrtregnet på en god måte. Et...

info_outline
Kan bygda bli mindre bilavhengig? show art Kan bygda bli mindre bilavhengig?

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Det er mye som kan gjøres for at bygde-Norge skal bli mindre avhengig av bil. Med på kjøpet kan vi få triveligere tettsteder og sprekere folk. Det sier Maja Karoline Rynning, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt. I denne episoden forteller hun om erfaringer fra flere mindre kommuner som har jobbet med å redusere bilbruk og klimagassutslipp fra transport. Men hun oppfordrer kommunene til å ramme inn problembeskrivelsen og mulighetsbildet til å handle om mye mer enn å kutte utslipp. − Det handler om klimavennlig, attraktiv og inkluderende tettstedsutvikling. Vi må skape...

info_outline
Fra forslag til flertall show art Fra forslag til flertall

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Du er en engasjert lokalpolitiker som vil få fart på klimaarbeidet i kommunen. Hva gjør du da? Hva er din rolle og hva er rådmannens rolle? Beslutningsprosessen i en kommune kan kanskje sammenlignes med en stafett med flere etapper, der stafettpinnen veksles mellom politikere og administrasjon og hver etappe har ulike formål. Hva skal til for at vekslingene skal bli effektive? Hvordan blir det en godt opplyst, demokratisk og konstruktiv prosess? Vi har spurt Dag-Henrik Sandbakken i KS, kommunesektorens organisasjon. Han er ansvarlig for folkevalgtopplæringen i KS og har personlig...

info_outline
De langsomme klimaendringene show art De langsomme klimaendringene

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Mer styrtregn, ras og flom er blant de tydeligste effektene av klimaendringer. Men også de langsomme og mindre synlige endringene har stor betydning, også lokalt. Vannet i innsjøer og langs kysten blir brunere. Isen legger seg senere og forsvinner tidligere. Havet blir varmere og surere. Varmere dager og netter gjør at små og store dyr fra kontinentet også begynner å trives i Norge. Tregrensa kryper oppover, og arter på land og i vann flytter på seg. Klimaendringene påvirker naturen vår. Det gjør også vi mennesker. Hver dag tas valg i kommuner over hele landet som har betydning...

info_outline
FNs bærekraftsmål og kommunenes klimaarbeid show art FNs bærekraftsmål og kommunenes klimaarbeid

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Hva betyr FNs bærekraftsmål for kommunene og deres klimaarbeid? Og hva betyr kommunene for Norges oppfølging av bærekraftsmålene? FNs bærekraftsmål er en plan for å fjerne all fattigdom, gjøre verden mer sosialt rettferdig og håndtere klima- og miljøutfordringene. Alt dette, innen år 2030. Det er 17 mål og 169 delmål som skal gi retning for utviklingen av offentlige tjenester, næringsliv og lokalsamfunn. Målene spenner fra å utrydde sult, sikre likestilling og god utdanning, til bærekraftig industrialisering og det å stoppe klimaendringene. Kommuner og fylkeskommuner har...

info_outline
Siloknuseren show art Siloknuseren

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Bergen kommune har fått en egen klimaetat. De som jobber der, skal bryte ned siloene som hindrer samarbeid på tvers av fagdisipliner og enheter. Er kommunen din for liten til å ha en egen klimaetat? Da kan du likevel ha nytte av å høre denne episoden. Arbeidsmetodene og prinsippene er kanskje like relevante for små kommuner som for store kommuner. Bergen kommune etablerte klimaetaten høsten 2020. Stina Ellevseth Oseland ble ansatt for å lede etaten. Før hun fikk denne jobben, var hun stipendiat ved Universitetet i Bergen. Der var hun i ferd med å skrive ferdig en...

info_outline
Planleggerens frihet, makt og ansvar show art Planleggerens frihet, makt og ansvar

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Kommunene har stor frihet til å bestemme hvordan de skal sikre en bærekraftig utvikling lokalt. Og slik bør det være, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i denne episoden. Men kommunene har også et tydelig ansvar for å ta klima- og miljøhensyn i planleggingen. − Jeg ser at noen kommuner har sagt at staten må endre loven for å gi dem hjemmel til å prioritere klima. Plan- og bygningsloven gir en tydelig hjemmel til kommunene til å prioritere klima. Kommunene har både en frihet til å gjøre det, men loven gir dem også et ansvar for å gjøre det. Så det er...

info_outline
Klimaomstilling i nord show art Klimaomstilling i nord

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Hvordan få fart på klimaomstillingen i Nord-Norge, og sørge for at det kommer både innbyggere og næringsliv til gode? I januar kunne vi lese i avisa Nordlys at kommunene i Nord-Norge, i mindre grad enn kommuner i andre deler av landet, benytter seg av tilskuddsordninger for klimaomstilling. Rapporten som var grunnlag for nyhetssaken, konkluderte med at omstillingstakten i regionen framstår som tregere enn resten av landet. Hvis det er tilfelle, hva skal da til for å øke takten? Vi har spurt en lofotværing med en svært allsidig bakgrunn. Kriss Rokkan Iversen tok doktorgrad i marin...

info_outline
Slik påvirker klimaendringene oss show art Slik påvirker klimaendringene oss

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Hva betyr klimaendringene for deg og meg, kommunene og Norge som samfunn og nasjon? Vi spurte en samfunnsengasjert klimaforsker fra Bergen. Denne podcastserien handler først og fremst om løsningene – om hva kommunene kan gjøre for å håndtere klimautfordringene på best mulig måte. Etter 30 episoder gjør vi et unntak, og stiller spørsmål som: Hvordan påvirker klimaendringene oss i Norge i dag? Bør vi være bekymret for klimaendringene? Og selvfølgelig: Hva betyr klimaendringene for kommunene? Spørsmålene har vi stilt til Tore Furevik, professor ved Universitet i Bergen og...

info_outline
Havna som klimaløsning show art Havna som klimaløsning

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Sju havner i Oslofjorden samarbeider om klimaløsninger. Miljøsjefen i Oslo havn sier de kan levere utslippskutt til hele byen. I denne episoden er vi på klimacruise med Pelikan 2, verdens første elektriske båt laget for å plukke opp søppel fra sjøen. Turguide er Heidi Neilson, miljøsjef i Oslo havn. Hun har langt mer å vise fram enn den lille båten med det store nebbet. Hvert år fraktes over 6 millioner tonn last gjennom Oslo havn. En tredjedel av alle containere fra utlandet til Norge losses her og fraktes videre til kunder over hele landet. Havnevirksomheten bidrar med 3 prosent...

info_outline
 
More Episodes

– Klimautfordringene påvirker alle deler av samfunnet. Og kommunene er avgjørende for å håndtere det, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– Vi har dårlig tid. Vi skal kutte 45 prosent av klimagassutslippene på 11 år. Nå handler det om gjennomføring, og gjøre det raskt. Vi må bruke hele virkemiddelapparatet for å få det til, sier statsråden i dette intervjuet.

Han ønsker seg en bred mobilisering i alle deler av samfunnet, både i kommuner og i privat næringsliv, og oppfordrer alle til å se etter gevinstene som kan finnes i et aktivt klimaarbeid.

Statsråden sier at kommunene kan jobbe med å kutte klimagassutslipp i egen virksomhet, være bevisst på klima- og naturhensyn i rollen som planmyndighet og utvikle byer og tettsteder slik at folk kan gå, sykle og reise kollektivt.

Klimakrav i anskaffelser

Han understreker også kommunenes mulighet til å påvirke gjennom klimakrav i anskaffelser.

– Det offentlige gjør innkjøp for 500 milliarder kroner i året, og samla sett har kommunene ansvar for en stor del av dette. Så forventer jeg at kommunene er kreative i klimaarbeidet. Det er mye nytenkning i kommuner og fylker, og det er mye statlig og nasjonal politikk som har sitt opphav i kommuner og fylker. Så det er viktig at kommunene viser initiativ, sier statsråden. I løpet av våren 2020 skal han legge fram en handlingsplan for mer klimavennlige offentlige innkjøp.

– Hvor mange støtteordninger og krav vi skal ha, er noe som må tilpasses det målet vi skal nå. Samtidig er det viktig for kommunene å ha med seg hvor mange muligheter som ligger i omstillingen vi skal gjennom, sier Ola Elvestuen.

Ny plan for utslippskutt

Regjeringen har bedt Miljødirektoratet og en rekke andre etater om å utrede tiltak og virkemidler som kan kutte de norske utslippene innenfor ikke-kvotepliktig sektor med minst 50 prosent innen 2030. Utredningen skal brukes for å lage en plan for hvordan vi skal oppfylle Norges klimaforpliktelser i 2030.

– Departementet skal ha denne utredningen før jul, så skal vi legge fram planen til neste år. Den planen vil gi mange muligheter, men også forplikte, sier statsråden.

Kontakt oss på [email protected]

Podcastens nettside: www.klimapodcast.no

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene og se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp og veiledning basert på Klimasats-prosjekter

Basert på kunnskap og erfaringer fra Klimasats-prosjekter i hele landet, har Miljødirektoratet laget veiledninger, eksempler og annet materiell som kan hjelpe kommunene planlegge og gjennomføre klimatiltak.