loader from loading.io

Hva kan små kommuner lære av Oslos klimaarbeid?

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Release Date: 01/22/2020

Fra forslag til flertall show art Fra forslag til flertall

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Du er en engasjert lokalpolitiker som vil få fart på klimaarbeidet i kommunen. Hva gjør du da? Hva er din rolle og hva er rådmannens rolle? Beslutningsprosessen i en kommune kan kanskje sammenlignes med en stafett med flere etapper, der stafettpinnen veksles mellom politikere og administrasjon og hver etappe har ulike formål. Hva skal til for at vekslingene skal bli effektive? Hvordan blir det en godt opplyst, demokratisk og konstruktiv prosess? Vi har spurt Dag-Henrik Sandbakken i KS, kommunesektorens organisasjon. Han er ansvarlig for folkevalgtopplæringen i KS og har personlig...

info_outline
De langsomme klimaendringene show art De langsomme klimaendringene

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Mer styrtregn, ras og flom er blant de tydeligste effektene av klimaendringer. Men også de langsomme og mindre synlige endringene har stor betydning, også lokalt. Vannet i innsjøer og langs kysten blir brunere. Isen legger seg senere og forsvinner tidligere. Havet blir varmere og surere. Varmere dager og netter gjør at små og store dyr fra kontinentet også begynner å trives i Norge. Tregrensa kryper oppover, og arter på land og i vann flytter på seg. Klimaendringene påvirker naturen vår. Det gjør også vi mennesker. Hver dag tas valg i kommuner over hele landet som har betydning...

info_outline
FNs bærekraftsmål og kommunenes klimaarbeid show art FNs bærekraftsmål og kommunenes klimaarbeid

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Hva betyr FNs bærekraftsmål for kommunene og deres klimaarbeid? Og hva betyr kommunene for Norges oppfølging av bærekraftsmålene? FNs bærekraftsmål er en plan for å fjerne all fattigdom, gjøre verden mer sosialt rettferdig og håndtere klima- og miljøutfordringene. Alt dette, innen år 2030. Det er 17 mål og 169 delmål som skal gi retning for utviklingen av offentlige tjenester, næringsliv og lokalsamfunn. Målene spenner fra å utrydde sult, sikre likestilling og god utdanning, til bærekraftig industrialisering og det å stoppe klimaendringene. Kommuner og fylkeskommuner har...

info_outline
Siloknuseren show art Siloknuseren

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Bergen kommune har fått en egen klimaetat. De som jobber der, skal bryte ned siloene som hindrer samarbeid på tvers av fagdisipliner og enheter. Er kommunen din for liten til å ha en egen klimaetat? Da kan du likevel ha nytte av å høre denne episoden. Arbeidsmetodene og prinsippene er kanskje like relevante for små kommuner som for store kommuner. Bergen kommune etablerte klimaetaten høsten 2020. Stina Ellevseth Oseland ble ansatt for å lede etaten. Før hun fikk denne jobben, var hun stipendiat ved Universitetet i Bergen. Der var hun i ferd med å skrive ferdig en...

info_outline
Planleggerens frihet, makt og ansvar show art Planleggerens frihet, makt og ansvar

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Kommunene har stor frihet til å bestemme hvordan de skal sikre en bærekraftig utvikling lokalt. Og slik bør det være, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i denne episoden. Men kommunene har også et tydelig ansvar for å ta klima- og miljøhensyn i planleggingen. − Jeg ser at noen kommuner har sagt at staten må endre loven for å gi dem hjemmel til å prioritere klima. Plan- og bygningsloven gir en tydelig hjemmel til kommunene til å prioritere klima. Kommunene har både en frihet til å gjøre det, men loven gir dem også et ansvar for å gjøre det. Så det er...

info_outline
Slik påvirker klimaendringene oss show art Slik påvirker klimaendringene oss

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Hva betyr klimaendringene for deg og meg, kommunene og Norge som samfunn og nasjon? Vi spurte en samfunnsengasjert klimaforsker fra Bergen. Denne podcastserien handler først og fremst om løsningene – om hva kommunene kan gjøre for å håndtere klimautfordringene på best mulig måte. Etter 30 episoder gjør vi et unntak, og stiller spørsmål som: Hvordan påvirker klimaendringene oss i Norge i dag? Bør vi være bekymret for klimaendringene? Og selvfølgelig: Hva betyr klimaendringene for kommunene? Spørsmålene har vi stilt til Tore Furevik, professor ved Universitet i Bergen og...

info_outline
Havna som klimaløsning show art Havna som klimaløsning

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Sju havner i Oslofjorden samarbeider om klimaløsninger. Miljøsjefen i Oslo havn sier de kan levere utslippskutt til hele byen. I denne episoden er vi på klimacruise med Pelikan 2, verdens første elektriske båt laget for å plukke opp søppel fra sjøen. Turguide er Heidi Neilson, miljøsjef i Oslo havn. Hun har langt mer å vise fram enn den lille båten med det store nebbet. Hvert år fraktes over 6 millioner tonn last gjennom Oslo havn. En tredjedel av alle containere fra utlandet til Norge losses her og fraktes videre til kunder over hele landet. Havnevirksomheten bidrar med 3 prosent...

info_outline
Press fra alle kanter show art Press fra alle kanter

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

I Asker krever både politikere og innbyggere at kommunen prioriterer klimaarbeidet. Den blå kommunen vil lede an i den grønne omstillingen. Lene Conradi er ordfører og Høyre-politiker i Asker. Bjørn Nordby er en av miljørådgiverne i kommunen. I denne episoden får du høre hvordan de jobber for at klimahensyn skal inn i alle kriker og kroker av kommunens arbeid. En viktig grunn til at klimaarbeidet har blitt prioritert, er bred støtte blant lokalt folkevalgte. – Politikerne er selv veldig aktive, på tvers av alle partier. Det er forbausende mye enighet om klimaarbeidet i kommunen....

info_outline
Den grønne anleggsplassen show art Den grønne anleggsplassen

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Trondheims første fossilfrie anleggsplass var fornyelsen av det historiske Torvet. Og snart går kommunen i gang med en helt utslippsfri anleggsplass. Mange får seg en overraskelse når de hører hvor mye bygge- og anleggsplasser bidrar til lokale utslipp av klimagasser. I Trondheim står gravemaskiner, dumpere og andre maskiner som går på avgiftsfri diesel for rundt 20 prosent av CO2-utslippene i kommunen. Det henger dårlig sammen med kommunens klimamål, som er å kutte utslippene med 80 prosent innen 2030. I denne episoden møter du Hanna Granerud Øverås. Hun er anskaffelsesrådgiver...

info_outline
Slik temmer du regnet show art Slik temmer du regnet

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Styrtregn blir vanligere og kraftigere. Bli med en tur i Oslos gater for å høre hvordan ekstremnedbør kan temmes før det ødelegger hus og veier. Global oppvarming har mange effekter. En av dem er at styrtregn blir vanligere og kraftigere. Kombinasjonen av styrtregn, ugjennomtrengelige flater som asfalt og betong, og avløp med begrenset kapasitet, gjør at mye regnvann fortsetter reisen på fri fot gjennom gater og ned i kjellere. Dette overvannet ødelegger verdier for 1,6 - 3,6 milliarder kroner i året – bare i Norge. Avløpssystemene i mange kommuner er rett og slett ikke...

info_outline
 
More Episodes

Hva kan små og mellomstore norske kommuner lære av klimaarbeidet i Oslo? Vi har spurt Heidi Sørensen, direktør i klimaetaten i Oslo kommune.

Oslo kommune har snart 700 000 innbyggere innenfor bygrensa. I kommunen jobber det over 50 000 personer – 37 av dem i klimaetaten.

Til sammenligning har halvparten av kommunene i Norge mindre enn 5000 innbyggere. Er det da noe poeng å følge i Oslos fotspor i arbeidet med å kutte utslipp av klimagasser?

I denne episoden snakker vi med direktøren i klimaetaten om hvordan de har organisert klimaarbeidet, hvordan utslippskutt er en integrert del av budsjettprosessen og hvilke tiltak de gjennomfører. Hun mener bestemt at også små kommuner kan gjøre mye av det Oslo gjør – i mindre skala, tilpasset lokale forutsetninger og kanskje i samarbeid med nabokommuner.

Oslo kommune har som mål å bli verdens første utslippsfrie hovedstad innen år 2030, og direktøren i klimaetaten sier hun tror at dette er mulig. Hun peker på god ledelse som den viktigste forutsetningen, sammen med vilje i organisasjonen til å utforske ukjent terreng.

Les mer:

Kontakt oss på [email protected]

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser

Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt.

Lær av Klimasats-prosjekter

Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon.