loader from loading.io

Med loven i hånd

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Release Date: 10/30/2020

Press fra alle kanter show art Press fra alle kanter

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

I Asker krever både politikere og innbyggere at kommunen prioriterer klimaarbeidet. Den blå kommunen vil lede an i den grønne omstillingen. Lene Conradi er ordfører og Høyre-politiker i Asker. Bjørn Nordby er en av miljørådgiverne i kommunen. I denne episoden får du høre hvordan de jobber for at klimahensyn skal inn i alle kriker og kroker av kommunens arbeid. En viktig grunn til at klimaarbeidet har blitt prioritert, er bred støtte blant lokalt folkevalgte. – Politikerne er selv veldig aktive, på tvers av alle partier. Det er forbausende mye enighet om klimaarbeidet i kommunen....

info_outline
Den grønne anleggsplassen show art Den grønne anleggsplassen

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Trondheims første fossilfrie anleggsplass var fornyelsen av det historiske Torvet. Og snart går kommunen i gang med en helt utslippsfri anleggsplass. Mange får seg en overraskelse når de hører hvor mye bygge- og anleggsplasser bidrar til lokale utslipp av klimagasser. I Trondheim står gravemaskiner, dumpere og andre maskiner som går på avgiftsfri diesel for rundt 20 prosent av CO2-utslippene i kommunen. Det henger dårlig sammen med kommunens klimamål, som er å kutte utslippene med 80 prosent innen 2030. I denne episoden møter du Hanna Granerud Øverås. Hun er anskaffelsesrådgiver...

info_outline
Slik temmer du regnet show art Slik temmer du regnet

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Styrtregn blir vanligere og kraftigere. Bli med en tur i Oslos gater for å høre hvordan ekstremnedbør kan temmes før det ødelegger hus og veier. Global oppvarming har mange effekter. En av dem er at styrtregn blir vanligere og kraftigere. Kombinasjonen av styrtregn, ugjennomtrengelige flater som asfalt og betong, og avløp med begrenset kapasitet, gjør at mye regnvann fortsetter reisen på fri fot gjennom gater og ned i kjellere. Dette overvannet ødelegger verdier for 1,6 - 3,6 milliarder kroner i året – bare i Norge. Avløpssystemene i mange kommuner er rett og slett ikke...

info_outline
Klimatilpasning show art Klimatilpasning

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Vær og klima er ikke lenger hva det var. Kommuner, næringsliv og innbyggere over hele landet merker det på kroppen. Det blir varmere, våtere, mer ekstremt og mer uforutsigbart. Med konsekvenser for budsjetter, vedlikeholdsrutiner, kompetansebehov, planlegging, mennesker og natur. Fram til nå har klimapodcasten vår handlet om hvordan kommunene kan kutte utslipp av klimagasser. Men uavhengig av hvor raskt verden klarer å kutte utslippene, må kommunene håndtere de klimaendringene som uansett kommer. Vi har valgt å inkludere dette temaet i podcastserien fordi vi vet at det er mange som...

info_outline
Med loven i hånd show art Med loven i hånd

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Lokalt folkevalgte og ansatte i kommunene rår over et superverktøy i klimaarbeidet: Plan- og bygningsloven. Advarsel: Denne episoden inneholder ord som planlegging, rammebetingelser og prosesser. Men er du interessert i bærekraftig og "menneskevennlig" utvikling av lokalmiljøet, kan det hende at innholdet både er interessant og nyttig likevel. Gro Sandkjær Hanssen er samfunnsforsker ved OsloMet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har blant annet ledet et utvalg som vurdert om plan- og bygningsloven fungerer etter hensikten, og hvordan den bedre kan støtte opp under målet om...

info_outline
Sunn økonomi, rettferdige klimatiltak show art Sunn økonomi, rettferdige klimatiltak

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Hvordan gjøre økonomien sunnere og grønnere, og hvordan gjøre klimatiltak mer rettferdige? Og hva er kommunenes rolle i dette? Per Espen Stoknes er forsker og foreleser på Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for bærekraft og energi. Han utdannet seg først som psykolog, for deretter å ta en doktorgrad i økonomi. Han er også aktiv i politikken for Miljøpartiet de grønne (MDG). De siste årene har mange hørt ham snakke om "klimapsykologi" og hvor viktig kommunikasjon er for å lykkes med klimaarbeidet. Nå vil han snakke mer om økonomien, og har akkurat gitt ut boka "Grønn...

info_outline
Den magiske fabrikken show art Den magiske fabrikken

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

I Tønsberg blir matavfall og ku- og grisebæsj til drivstoff, supergjødsel og klimavennlige tomater. Bør det bli flere slike anlegg i Norge? Noen kilometer utenfor Tønsberg ligger Den magiske fabrikken. Det er navnet på produksjonsanlegget til Grenland og Vestfold (Greve) biogass. I tre enorme tanker blandes husdyrbæsj med bananskall og annet matavfall, og i den "magiske" prosessen skapes biogass, biogjødsel og CO2 som brukes til å få fart på tomatproduksjonen i fabrikkens eget drivhus. I drivhuset er det også et kunnskaps- og opplevelsessenter hvor barn og unge får lære om...

info_outline
Byutvikling med pisk og gulrot show art Byutvikling med pisk og gulrot

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Gratis ferje og billig buss, men også bomring og fjerning av parkeringsplasser. I Fredrikstad lirkes innbyggerne over på klimavennlig transport, steg for steg. Fredrikstad kommune har over 80 000 innbyggere. Mange av dem bor utenfor bysentrum, og reiser daglig for å komme seg til jobb, skole, butikker og fritidsaktiviteter. Per i dag står transporten for rundt 20 prosent av klimagassutslippene i kommunen. Vi har besøkt Fredrikstad for å snakke med to av de mest sentrale personene i arbeidet for å kutte utslippene: Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) og klimarådgiver Grete Rasmussen. De tar...

info_outline
Klimamotivasjon show art Klimamotivasjon

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Hvordan skal du få folk med deg i klimaarbeidet, og ikke mot deg? Og bør kommuner bruke tid og krefter på å markedsføre seg som grønne og klimavennlige? Denne episoden handler om kommunikasjon og motivasjon. Vi utfordrer to engasjerte og erfarne eksperter med litt ulike erfaringer. Petter Gulli er reklamemannen som sa opp jobben etter 30 år bransjen, og startet et eget selskap for å gjøre næringslivet mer klimavennlig. Han har også skrevet boka "Håp: En praktisk guide for klimaoptimister" og er styremedlem i Verdens naturfond. Astrid Arnslett jobber med kommunikasjon på Cicero...

info_outline
Hva kan grønn teknologi gjøre for kommunene? show art Hva kan grønn teknologi gjøre for kommunene?

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Jenny Skagestad jobbet flere år i Oslo kommune med klima og energi, før hun begynte i miljøstiftelsen Zero som rådgiver med ansvar for storbyer og transport. Zero er kjent for å ha spisskompetanse på den nyeste, grønne teknologien, og vi ville gjerne høre hva slags teknologier de mener kommunene bør utnytte for å kutte utslipp. Jenny Skagestad forteller også om hvordan Zero på ulike måter jobber for å styrke kommunenes klimaarbeid. I intervjuet forteller hun også om hvordan det lokale klimaarbeidet har utviklet seg de siste ti årene. Det som var nybrottsarbeid i 2010, er nå...

info_outline
 
More Episodes

Lokalt folkevalgte og ansatte i kommunene rår over et superverktøy i klimaarbeidet: Plan- og bygningsloven.

Advarsel: Denne episoden inneholder ord som planlegging, rammebetingelser og prosesser. Men er du interessert i bærekraftig og "menneskevennlig" utvikling av lokalmiljøet, kan det hende at innholdet både er interessant og nyttig likevel.

Gro Sandkjær Hanssen er samfunnsforsker ved OsloMet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har blant annet ledet et utvalg som vurdert om plan- og bygningsloven fungerer etter hensikten, og hvordan den bedre kan støtte opp under målet om bærekraftig samfunnsutvikling.

Vi spør henne om hvordan kommunene kan bruke lovverket for å sikre både gode avveininger mellom ulike interesser, og samtidig bevege seg i retning av lavutslippssamfunnet. Samfunnsforskeren deler også sine tanker om hva et godt og menneskevennlig sted er, og hvordan kommunene kan ta i bruk flere virkemidler enn lovverket for å bygge gode og klimavennlige lokalsamfunn. 

Dette hører du om i episoden:

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser: https://www.miljodirektoratet.no/klimasats 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser

Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/ 

Lær av Klimasats-prosjekter

Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/klimasatsprosjekter/ 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no