loader from loading.io

Å bygge på det man har

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Release Date: 06/07/2022

Andreas Bjelland Eriksen show art Andreas Bjelland Eriksen

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Hva mener vår nye klima- og miljøminister om kommunenes rolle i arbeidet med klimatilpasning og utslippskutt? Denne høsten fikk Norge en ny statsråd for klima- og miljøsaker. Vi har møtt Andreas Bjelland Eriksen for å høre hva han og regjeringen tenker om kommunenes roller og ansvar i klimaarbeidet framover. Vi har blant annet spurt ham om: Hva har han med seg av kunnskap, erfaringer og engasjement som vil være nyttig i jobben som klima- og miljøminister? Er det mulig å nå målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030 uten nye virkemidler for kommunesektoren? Hva slags virkemidler...

info_outline
Klimabyråkrat hos psykologen show art Klimabyråkrat hos psykologen

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Føles det noen ganger litt tungt å jobbe med klimautfordringene? Bli med til psykologen for noen råd om motivasjon til arbeidshverdagen. Denne episoden er for deg som jobber hver dag med å bidra til å løse klimautfordringene, og noen ganger synes det kan være litt vel vanskelig å få de resultatene du ønsker. Klimautfordringen er stor. Kanskje den største utfordringen verden står overfor, vil flere si. Og da kan det bidraget som hver enkelt av oss kan gi, føles litt lite. Dessuten er det slettes ikke alle som ønsker engasjementet og innsatsen din hjertelig velkommen. Hva kan vi da...

info_outline
Løvblåser på deling show art Løvblåser på deling

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Kan kommuner spare både penger og klimagassutslipp på at vaktmestrene deler på løvblåsere, snøfresere og annet teknisk utstyr? Det skal Oslo kommune finne ut av. Denne høsten starter de et pilotprosjekt med rundt 20 skoler. De skal teste hva slags utstyr som kan og bør deles, og hva slags logistikk som trengs for at vaktmestrene skal få gjort jobben minst like bra som i dag. Det kommer til å kreve at vaktmestrene jobber litt annerledes. Når hver skole ikke skal ha alt utstyr i eget hus, så må de planlegge ukene og året på en annen måte. Rutiner og systemer må sikre at utstyret...

info_outline
Ombruk av byggevarer show art Ombruk av byggevarer

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Vinduer, dører, isolasjon, skap, servanter, lamper, toaletter, fugemasse og vinkeljern er bare noe av det du finner i nettbutikken Ombygg. I et stort, hvitt telt på Økern i Oslo sprenges gamle rammer for etablert praksis i byggebransjen. Her har offentlige og private aktører, blant annet Oslo kommune, gått sammen for å finne praktiske løsninger på ombruk av byggevarer. En del av varene i teltet er overskudd fra byggeprosjekter. Kanskje entreprenøren bestilte for mange dører. Det er ikke uvanlig at slikt blir kastet. Nå kan dørene bli brukt i et annet prosjekt. Andre varer kommer...

info_outline
Solceller, hydrogen og såpebobler show art Solceller, hydrogen og såpebobler

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Bli med til Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg, et kommunalt bygg stappfullt av klima- og energivennlig teknologi. Det mest klimavennlige bygget er nok det som ikke bygges. Men når nye bygg må reises, er det mye som kan gjøres for å redusere klimafotavtrykket. Vestsiden ungdomsskole er et bygg som vil produsere mer energi enn det bruker gjennom livsløpet, takket være høye ambisjoner, god planlegging og smarte løsninger. Skolen og gymsalen er bygget i massivtre og lavkarbonbetong, det er solceller på taket og en batteribank i kjelleren, energibrønner i bakken og vanntanker på 8000...

info_outline
Forbilledlige bygg show art Forbilledlige bygg

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Sju kommuner har gått sammen om en felles "motor" for å gjøre offentlige og private byggeprosjekter mer bærekraftige. Denne motoren er FutureBuilt, en utviklingsarena som nå står bak rundt 70 prosjekter i eierkommunene. Arbeidene spenner fra sykkelhotell i Groruddalen til Munchmuseet, men veldig mange er kommunale bygg som skoler, barnehager og sykehjem. Alle er forbildeprosjekter som er med å bane vei for resten av byggebransjen. Med så mange prosjekter bak seg, har daglig leder i FutureBuilt, Birgit Rusten, god oversikt over hva som er mulig å få til av klimavennlige og...

info_outline
Arealnøytralitet show art Arealnøytralitet

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Kan en kommune gjøre plass til flere innbyggere og arbeidsplasser, uten å bruke mer grønne arealer? Det vil iallfall Nordre Follo kommune. I 2019 vedtok politikerne i Nordre Follo en kommuneplan som la arealnøytralitet til grunn for videre utvikling og utbygging. Kommunen skal gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd, framfor å bygge ned natur. Ett av målene er å beholde skogholt, "hundremeterskoger" og parker i områder som er regulert til bebyggelse. Ønsket om å bevare natur sammenfalt med behovet for å unngå utbygging som vil kreve svært store investeringer i...

info_outline
Hva er bærekraftig bruk av kommunenes arealer? show art Hva er bærekraftig bruk av kommunenes arealer?

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Hvorfor bygges naturen ned i kommunene, og hva slags effekter har det på natur og samfunn? Og hvordan kan arealforvaltningen blir mer bærekraftig? Forsker Anders Tønnesen ved Cicero senter for klimaforskning har ledet en studie som har sett på arealbruken i fire kommuner med lav befolkningstetthet. Frøya har hatt rask befolkningsvekst og stor byggeaktivitet, i Åfjord etableres en stor park for vindkraft og Sigdal er en stor hyttekommune, mens Flakstad i Lofoten har vedtatt arealnøytralitet. Forskerne har intervjuet politikere og administrativt ansatte på lokalt, regionalt og nasjonalt...

info_outline
Barcelona vil lære av Bodø show art Barcelona vil lære av Bodø

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Bodø kommune har Nord-Norges første utslippsfrie anleggsplass. Nå er byer langt lengre sør interessert i det som skjer i Sjøgata. Og med "sør" snakker vi blant annet om Barcelona, som har vist stor interesse for arbeidet i Bodø. Oppgraderingen av Sjøgata i Bodø er den første utslippsfrie anleggsplassen i landsdelen. Her har kommunen, gjennom klimakrav i anskaffelsen, fått entreprenøren til å stille med kun elektriske gravemaskiner. − Vi gikk litt høyt ut og lurte på om det var det riktige å gjøre, men i Bodø gjør vi ikke ting halvveis. Da ble det at vi skulle ha...

info_outline
Rett sti på rett plass show art Rett sti på rett plass

Klimapodcast fra Miljødirektoratet

På en regnværsdag i fjellet blir stien raskt en liten bekk. Men hva skjer med stien når regnværet blir ekstremt? Du har sikkert opplevd det. Turen begynte bra, selv om det regnet. Skoene holdt deg tørr lengre enn du forventet. Men etter noen timer langs stien, veksler stien mellom å være gjørmebad og fossefall. Og du merker at både vannet og tråkkene dine gjør mer skade enn godt er. Men slik må det ikke nødvendigvis være. Det er mye vi kan gjøre for å lage robuste stier og beskytte naturen. - Når mennesker først har tråkket seg gjennom vegetasjonen, blir bakken veldig...

info_outline
 
More Episodes

Gamle bygg kan både oppgraderes og bygges på i høyden, med mulighet for stor klima- og miljøgevinst framfor å bygge nytt.

I denne episoden møter du to personer som ivrer for å oppgradere gamle bygg, men med litt ulik innfallsvinkel. Begge er opptatt av at arbeidet kan gi sosiale og økonomiske fordeler i tillegg til et positivt klima- og miljøregnskap.

Åsmund Bunkholt, daglig leder i Trefokus, sier det er tusenvis av lavblokker og andre bygg rundt omkring i landet som kan bygges på i høyden. Da er grunnmuren allerede på plass og man trenger ikke ta i bruk nye arealer. Samtidig kan eksisterende bygningsmasse og fellesarealer endres og fornyes, og gis nye funksjoner.

Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, jobber for å bevare historiske bygninger, kulturminner og kulturmiljøer. Han sier det finnes rundt flere hundre tusen bygg som er mer enn 70 år gamle, og at det som regel gir et bedre klimaregnskap å oppgradere byggene framfor å rive og bygge nytt. Rehabilitering av gamle bygg kan også bidra til steds- og næringsutvikling.

Vi møtte dem i Kristiansand i forbindelse med at de holdt innlegg på Grønn praksis – en nasjonal konferanse for bærekraftig klimaomstilling, 30. og 31. mai 2022.

Dette hører du om i denne episoden:

Grønn praksis – Nasjonal arena for bærekraftig klimaomstilling https://gronnpraksis.no/program/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på [email protected]

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no