loader from loading.io

Avsnitt 14 – Jakten på den rättvisa skatten

20 skattefrågor

Release Date: 05/28/2019

Avsnitt 19 – Reformera momsen show art Avsnitt 19 – Reformera momsen

20 skattefrågor

Trots en livlig debatt om en ny skattereform pratar vi för lite om behovet av förändringar i momssystemet. I en färsk rapport från Svenskt Näringsliv beskrivs vilka undantag det finns i det svenska momssystemet och de många gånger såväl oväntade som oönskade konsekvenser dessa undantag får. I detta avsnitt av berättar rapportförfattarna Anna Sandberg-Nilsson, Erik Blomquist och Oscar Brissle varför momsfritt inte är detsamma som fritt från moms och vad som skulle kunna göras för att för

info_outline
 Avsnitt 18 – Legitima miljöskatter show art Avsnitt 18 – Legitima miljöskatter

20 skattefrågor

I sista delen av Almedalentrilogin pratar Pernilla Rendahl, docent i finansrätt på Handels i Göteborg, Michael Witting, skatteansvarig på Telenor och Robert Lönn, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, om hur en miljöskatt ska vara konstruerad för att fungera optimalt. Elektronikskatten, skatten på plastpåsar och den nyligen aviserade skatten på kläder är exempel som tas upp. Många pratar om grön skatteväxling men hur grönt blir det egentligen när det fiskala syftet tillåts konkurrera med

info_outline
 Avsnitt 17 – Platt skatt  show art Avsnitt 17 – Platt skatt

20 skattefrågor

Nytt avsnitt från Almedalen där Hans Peter Larsson, FAR, och Patrick Krassén, Företagarna, berättar om sin nyutkomna bok Platt skatt – Skattemodell i en global kunskapsera. Flera av de tidigare kommunistländerna i Östeuropa införde en platt skattemodell i samband med introduktionen av ett marknadsekonomiskt system. Skulle det även vara möjligt i ett högskatteland som Sverige?

info_outline
 Avsnitt 16 – Digitalisering av skatt show art Avsnitt 16 – Digitalisering av skatt

20 skattefrågor

Nytt avsnitt av 20 skattefrågor nästintill live från Gotland och Almedalen. Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik på Stockholms Universitet, och Göran Sundin, IT-strateg på Skatteverket, delar med sig av sina erfarenheter av digital förvaltning och digitalt informationsutbyte mellan företag och myndigheter. Varför går det så långsamt i Sverige? Vad innebär Skatteverkets projekt med digitala informationskedjor? Går det att omvandla skattelagstiftning till kod?

info_outline
 Avsnitt 15 – Vad är rapporteringspliktiga arrangemang? show art Avsnitt 15 – Vad är rapporteringspliktiga arrangemang?

20 skattefrågor

Den 1 juli 2020 införs ett krav på att lämna information om rapporteringspliktiga arrangemang till Skatteverket. Men vad är det egentligen som ska rapporteras? Och av vem? I detta avsnitt av 20 skattefrågor gör Andrea Meyer, skattechef på Hexagon, och Magnus Larsson, skatterådgivare på Deloitte, sitt bästa för att hjälpa Sofia att reda ut begreppen. Det är inte lätt för vare sig den föreslagna lagen eller det EU-direktiv som ligger bakom innehåller några klara definitioner.

info_outline
Avsnitt 14 – Jakten på den rättvisa skatten show art Avsnitt 14 – Jakten på den rättvisa skatten

20 skattefrågor

Journalisten och författaren Eva-Lena Ahlqvist har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att belysa skattefrågor på olika sätt. I sin tredje bok om skatter som kommit ut under våren resonerar hon om vad som kännetecknar en rättvis skatt. I detta avsnitt av 20 skattefrågor berättar Eva-Lena om varför hon skrivit boken. Vi får även reda på varför vi behöver arbeta mer i framtiden vad hon tänker om pensionärsskatt.

info_outline
Avsnitt 13 – Bokspecial: Sveriges väg till högskatteland show art Avsnitt 13 – Bokspecial: Sveriges väg till högskatteland

20 skattefrågor

Avsnittet gästas av Anders Bergeskog som har skrivit boken Sveriges väg till högskatteland. Anders berättar bland annat om vad som inspirerat honom att skriva boken och beskriver sin syn på hur Sverige blivit ett samhälle med höga skatter och stor offentlig sektor.

info_outline
Avsnitt 12 – Kalle Sundström är ny ordförande i NSD show art Avsnitt 12 – Kalle Sundström är ny ordförande i NSD

20 skattefrågor

Hållbarhet, grön finansiering och kompetensförsörjning är frågor som ligger Kalle Sundström, vd för Stora Enso, varmt om hjärtat. I detta avsnitt av 20 skattefrågor berättar han även om sitt nya uppdrag som ordförande i Näringslivets Skattedelegation och vilka skattefrågor som bör prioriteras framöver. Han ger också sin syn på 73-punktsprogrammet och förklarar varför frihandel och långsiktiga skatteregler är nödvändiga för en koncern med verksamhet i många länder.

info_outline
Avsnitt 11 – Är företrädaransvaret rättssäkert? show art Avsnitt 11 – Är företrädaransvaret rättssäkert?

20 skattefrågor

I ett första våravsnitt av 20 skattefrågor får vi veta mer om det skatterättsliga företrädaransvaret. Avsnittet gästas av Teresa Simon Almendal, professor i finansrätt vid Stockholms Universitet, som är specialiserad på rättssäkerhetsfrågor och har skrivit en bok om företrädaransvaret.

info_outline
Avsnitt 10 – Ordförande har ordet show art Avsnitt 10 – Ordförande har ordet

20 skattefrågor

Staffan Bohman tillträdde som ordförande i Näringslivets Skattedelegation ungefär samtidigt som den rödgröna regeringen inledde sin mandatperiod. I detta avsnitt av 20 skattefrågor ser han tillbaka på skattepolitiken under de senaste fyra åren och ger sin syn på vad som borde prioriteras framöver. Staffan delar även med sig av sin erfarenhet av hur skattefrågor hanteras i styrelserummen.

info_outline
 
More Episodes

Journalisten och författaren Eva-Lena Ahlqvist har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att belysa skattefrågor på olika sätt. I sin tredje bok om skatter som kommit ut under våren resonerar hon om vad som kännetecknar en rättvis skatt. I detta avsnitt av 20 skattefrågor berättar Eva-Lena om varför hon skrivit boken. Vi får även reda på varför vi behöver arbeta mer i framtiden vad hon tänker om pensionärsskatt.