loader from loading.io

20 skattefrågor

20 skattefrågor är en podcast från Svenskt Näringsliv om skatternas betydelse för näringsliv, företagande och välstånd. Podden speglar såväl svensk som internationell skattedebatt och tar även upp frågor om skatteuppbörd och rättssäkerhet. Perspektivet är både historiskt och framåtblickande.

info_outline Avsnitt 19 – Reformera momsen 12/02/2019
info_outline Avsnitt 18 – Legitima miljöskatter 07/09/2019
info_outline Avsnitt 17 – Platt skatt 07/05/2019
info_outline Avsnitt 16 – Digitalisering av skatt 07/04/2019
info_outline Avsnitt 15 – Vad är rapporteringspliktiga arrangemang? 06/04/2019
info_outline Avsnitt 14 – Jakten på den rättvisa skatten 05/28/2019
info_outline Avsnitt 13 – Bokspecial: Sveriges väg till högskatteland 05/22/2019
info_outline Avsnitt 12 – Kalle Sundström är ny ordförande i NSD 04/05/2019
info_outline Avsnitt 11 – Är företrädaransvaret rättssäkert? 03/22/2019
info_outline Avsnitt 10 – Ordförande har ordet 12/21/2018
info_outline Avsnitt 9 – Rätten att beskatta 12/19/2018
info_outline Avsnitt 8 – MOMS – framtidens skatt 12/12/2018
info_outline Avsnitt 7 – Skatteuppbörd och rättssäkerhet 12/06/2018
info_outline Avsnitt 6 – Skatt och moral 12/04/2018
info_outline Avsnitt 5 – Note to self – därför slopade vi arvs- och förmögenhetsskatterna 11/28/2018
info_outline Avsnitt 4 – Vad kännetecknar en god skattelag? 11/21/2018
info_outline Avsnitt 3 – Vilket land har rätt till skatteintäkterna? 11/19/2018
info_outline Avsnitt 2 – Beskattning av arbete och kapital 11/15/2018
info_outline Avsnitt 1 – Skatter under 100 år 11/13/2018
 
share