loader from loading.io

Pontus de Maré, Om den dagliga driften av Sveriges elsystem

Solcellskollens podcast

Release Date: 06/12/2024

Nicklas Bäcker, Om boomen kring storskaliga batterier i elnätet show art Nicklas Bäcker, Om boomen kring storskaliga batterier i elnätet

Solcellskollens podcast

Mellan alla panelsamtal och rosémingel i årets upplaga av Almedalen satt vi ner med Nicklas Bäcker, strategichef på företaget som bygger och äger storskaliga batterianläggningar.  Vi pratar givetvis om den boom som sker just nu kring batterier och som drivs på av höga priser på Svenska kraftnäts stödtjänstemarknader. Men vi tittar också runt krönet: vi jämför med hur batteriutvecklingen har artat sig i andra länder och resonerar kring vilka nyttor — och vilka intjäningsmöjligheter — batterier kan ha i framtidens elsystem. Om du gillade avsnittet med Nicklas kan vi...

info_outline
Pontus de Maré, Om den dagliga driften av Sveriges elsystem show art Pontus de Maré, Om den dagliga driften av Sveriges elsystem

Solcellskollens podcast

I avsnittet gästas vi av Pontus de Maré. Som driftchef på Svenska kraftnät har han den grannlaga uppgiften att ansvara för den dagliga driften av Sveriges elsystem.  Vi får bland annat höra om den handel kring el som syftar till att utbud och efterfrågan i så stor grad som möjligt ska matcha varandra inför 'drifttimmen' — det tillfälle då Pontus och hans kollegor i kontrollrummet tar över driften av elsystemet. Pontus berättar om stödtjänster och andra redskap finns tillgängliga i själva driften och hur dessa har utvecklats över tid. Vi pratar även om utmaningar...

info_outline
John Hassler, Om EU:s klimatpaket Fit for 55 show art John Hassler, Om EU:s klimatpaket Fit for 55

Solcellskollens podcast

Den senaste mandatperioden i EU har varit en händelserik sådan, åtminstone om man har på sig klimatglasögonen. Dels antogs där medlemsländerna bl.a. åtar sig att minska växthusgasutsläppen med 55% till 2030 jämfört med 1990 års nivåer — och dels beslutade man om Fit for 55, det omfattande lagstiftningspaketet som ska möjliggöra att målen nås. Med bara veckor kvar till ett nytt EU-val tog vi hjälp av nationalekonomen John Hassler att bena ut Fit for 55. John är professor vid Stockholms universitet och fick i höstas i uppdrag av regeringen att ta fram en rapport . I...

info_outline
Henrik Stiesdal, Om rötterna till det danska vindkraftsundret show art Henrik Stiesdal, Om rötterna till det danska vindkraftsundret

Solcellskollens podcast

Den globala vindkraftsindustrin som vi känner den började i Danmark på 70-talet. Som en reaktion på skenande energipriser i följderna av oljekriserna började uppfinnare, studenter på folkhögskolor och framsynta företag på den danska landsbygden utveckla vad som skulle komma att bli den dominerande vindkraftstekniken världen över: turbiner med tre blad som snurrar medurs.  En av dessa personer var Henrik Stiesdal. I avsnittet får vi höra hans egna berättelse: om hur han som tonåring byggde sitt första vindkraftverk till sina föräldrars gård och sedermera, via ett...

info_outline
Anna Larsson, Om energieffektivisering inom fastighetssektorn show art Anna Larsson, Om energieffektivisering inom fastighetssektorn

Solcellskollens podcast

I poddens 107:e avsnitt dyker vi tillsammans med Anna Larsson, strategikonsult på företaget , ner i energieffektiviseringsarbetet inom bostads- och fastighetssektorn som står för runt .  Mellan 2009 och 2019 gick energianvändningen för att värma och förse varje kvadratmeter lokalfastighet ner med 10% . Lyssnar man på Anna är detta bara början på fastighetsägarnas jakt på effektiviseringar, inte minst tack vare “en dold teknisk revolution” inom byggnadsteknik och allt mer ambitiösa lagstiftningspaket från EU.  Anna berättar om hur EU:s taxonomi för hållbara...

info_outline
Patrik Möller, Om tekniken som kan bana väg för kommersiell vågkraft show art Patrik Möller, Om tekniken som kan bana väg för kommersiell vågkraft

Solcellskollens podcast

I poddens 106:e avsnitt gästas vi av Patrik Möller, vd och medgrundare för vågenergiföretaget , som i höstas — efter 12 år av utvecklingsarbete — satte deras första fullskaliga vågkraftverk i drift utanför Portugals stormutsatta kust. I avsnittet tar vi avstamp i resultaten från Portugal: om processen (och kontrollrumsjublet!) från när man i augusti 2023 driftsatte sitt kraftverk, om när man några dagar senare matade ut el på elnätet för första gången, och om statusen för kraftverket efter att under ett halvår härdats av höststormar och vågor på uppåt 18 meter....

info_outline
Peter Abrahamsson, Om omställningen av Västsveriges raffinaderier show art Peter Abrahamsson, Om omställningen av Västsveriges raffinaderier

Solcellskollens podcast

I Sverige används årligen runt 10 miljoner kubikmeter drivmedel som tillsammans står för . I poddens 105:e avsnitt har det blivit dags att dyka ner i omställningen av drivmedelssektorn ur perspektivet från Sveriges största drivmedelsproducent Preem.  Gäst är Peter Abrahamsson, tidigare chef på Preems två raffinaderier i Lysekil och Göteborg och numera hållbarhetschef och ansvarig för att driva omställningen av företaget. (Raffinaderierna i Lysekil och Göteborg är två av tre svenska raffinaderier, det tredje ligger också i Göteborg och ägs av St1.) I avsnittet pratar...

info_outline
Erik Dölerud, Om världens högsta vindkraftverk av trä show art Erik Dölerud, Om världens högsta vindkraftverk av trä

Solcellskollens podcast

När Erik Dölerud berättade han om företaget Modvions storslagna visioner om att bygga över hundra meter höga vindkraftstorn — av trä. Den gången handlade det om planer.  Lite över fem år senare — i vårt 104:e avsnitt — välkomnar vi tillbaka Erik till podden bara månader efter att Modvion driftsatt . Med en tornhöjd på 103 meter är det inte mindre än världens högsta vindkraftverk av trä (och för den delen överlag). Avsnittet blev inte bara en berättelse om träkonstruktion i absoluta framkant och ambitionen att stöpa om en väsentlig del av vindkraftens...

info_outline
Astrid Kander, Om lärdomar från 1970-talets energikriser show art Astrid Kander, Om lärdomar från 1970-talets energikriser

Solcellskollens podcast

I poddens 103:e avsnitt gästas vi av energihistorikern Astrid Kander. Astrid är professor på Lunds universitet och bl.a. medförfattare till boken om energiutvecklingen i Europa sedan 1500-talet.  I avsnittet fokuserar vi på en period som på många sätt påminner om de senaste årens energikris. Den 17 oktober 1973 införde flera arabstater ett handelsembargo på olja mot länder som stöttat Israel i Jom kippur-kriget som brutit ut tio dagar tidigare. Följderna? Skenande drivmedelspriser, kilometerlånga köer vid bensinmackar, och regeringar världen över som för decennier...

info_outline
Björn Sandén, Om energiomställningen under 2023 show art Björn Sandén, Om energiomställningen under 2023

Solcellskollens podcast

För tredje året i rad avslutar vi med en tillbakablick med fokus på de händelser som präglat energi- och klimatåret 2023. Som ciceron denna gång har vi med oss Chalmersprofessorn Björn Sandén (som även gästade , och av podden). Vi tar avstamp i en följetong som Björn följt från första parkett i sin roll som vice-ordförande i det klimatpolitiska rådet: svensk klimatpolitik. Vi pratar om statusen för svenska klimatmål, om tidöpartiernas och om nationalekonomen John Hasslers idéer för hur . Vi får även höra om Björns egna forskning kring teknikspecifika visavi...

info_outline
 
More Episodes

I avsnittet gästas vi av Pontus de Maré. Som driftchef på Svenska kraftnät har han den grannlaga uppgiften att ansvara för den dagliga driften av Sveriges elsystem. 

Vi får bland annat höra om den handel kring el som syftar till att utbud och efterfrågan i så stor grad som möjligt ska matcha varandra inför 'drifttimmen' — det tillfälle då Pontus och hans kollegor i kontrollrummet tar över driften av elsystemet. Pontus berättar om stödtjänster och andra redskap finns tillgängliga i själva driften och hur dessa har utvecklats över tid.

Vi pratar även om utmaningar (och möjligheter) som uppstår i takt med att kraftsystemet i allt större grad präglas av relativt nya fenomen såsom kraftelektronik, batterier och solceller.

Om du gillade avsnittet med Pontus kan vi även rekommendera följande avsnitt:

Vill du föreslå en gäst till ett framtida avsnitt? Har du förslag på hur vi kan göra podden bättre? Fyll jättegärna i vårt feedback-formulär.