loader from loading.io

Solcellskollens podcast

Samtal om teknik och den energiomställning som pågår. Häng med när vi intervjuar entreprenörer, forskare och andra nyfikna som banar väg för framtidens energisystem. Programmet leds av Erik Wallnér från Solcellskollen.se

info_outline Olle Lundberg, Om hur perovskiter kan ta solcellers verkningsgrad till nya nivåer 07/24/2024
info_outline Nicklas Bäcker, Om boomen kring storskaliga batterier i elnätet 07/03/2024
info_outline Pontus de Maré, Om den dagliga driften av Sveriges elsystem 06/12/2024
info_outline John Hassler, Om EU:s klimatpaket Fit for 55 05/22/2024
info_outline Henrik Stiesdal, Om rötterna till det danska vindkraftsundret 05/01/2024
info_outline Anna Larsson, Om energieffektivisering inom fastighetssektorn 04/10/2024
info_outline Patrik Möller, Om tekniken som kan bana väg för kommersiell vågkraft 03/20/2024
info_outline Peter Abrahamsson, Om omställningen av Västsveriges raffinaderier 02/28/2024
info_outline Erik Dölerud, Om världens högsta vindkraftverk av trä 02/07/2024
info_outline Astrid Kander, Om lärdomar från 1970-talets energikriser 01/17/2024
info_outline Björn Sandén, Om energiomställningen under 2023 12/27/2023
info_outline Mikael Nordlander, Om den el- och vätgasinfrastruktur som ska möjliggöra fossilfritt stål 12/20/2023
info_outline Björn Nykvist, Om lärkurvor för batterier och fossilfritt stål 11/29/2023
info_outline David Steen, Om praktiska utmaningar och potentialen med Vehicle-to-Grid 11/08/2023
info_outline Hillevi Priscar, Om 20 år av projektutveckling inom vindkraft (och rådande tillståndsutmaningar) 10/18/2023
info_outline Håkan Samuelsson, Om elektrifieringen inom bilindustrin 09/27/2023
info_outline Magnus Langendoen, Om tillståndsprocesser och Västerbotten som ett mikrokosmos av energiomställningen 09/06/2023
info_outline Tomas Lundmark, Om 150 år av svenskt skogsbruk — och hur ska vi prioritera framöver? 08/16/2023
info_outline Johan Lindahl, Om europeisk solcellstillverkning 07/26/2023
info_outline Bo Normark, Om reshoring och den europeiska värdekedjan för batteritillverkning 07/05/2023
info_outline Lars Olsson, Om hur vi ökar kapaciteten i de lokala elnäten 06/14/2023
info_outline Anders Nordelöf, Om kobolt och miljöbedömning av elfordon 05/24/2023
info_outline Hans Kreisel, Om energikrisen och vägen framåt för europeisk gasindustri 05/03/2023
info_outline Kristina Edström, Om vägen mot mer energitäta och kostnadseffektiva batterier 04/12/2023
info_outline Maria Pettersson, Om vägen mot snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser 03/22/2023
info_outline Per Klevnäs, Om Europas materialomställning 03/01/2023
info_outline Torbjörn Thiringer, Om kraftelektronik som möjliggörare i energiomställningen 02/08/2023
info_outline Anders Lyngfelt, Om CCS — infångning och lagring av koldioxid 01/18/2023
info_outline Daniel Kulin, Om energiomställningen under 2022 12/28/2022
info_outline Cecilia Wallmark, Om vätgasinfrastruktur i norr 12/07/2022
 
share