loader from loading.io

EU-avsnittet

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Release Date: 05/26/2020

Vad är Foresakademin? show art Vad är Foresakademin?

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Fores nystartade spetsutbildning för frihetligt reformmakeri är igång. Vad är Foresakademin och varför behövs den? Vad väntar årets och framtida deltagare? Rektorerna Gustaf Reinfeldt och Naod Habtemichael tog med sig både schema och litteraturlista till Reformpodden. Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores.

info_outline
Tema: Tillit show art Tema: Tillit

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Den mytomspunne filosofen Lao Zi ska ha sagt: “If you are untrustworthy, people will not trust you.” Frasen är banal, axiomatisk, nästan meningslös – men visar just därför på det svåra i frågan om tillit. Borde det inte räcka med att man som människa, myndighet eller företag är tillitsfull för att andra ska lita på en? Ändå är det inte så enkelt. Så hur kan reformer få grepp om och stärka tilliten mellan människor och i samhället? Reformpodden välkomnar Laura Hartman, nationalekonom, tidigare ordförande för regeringens tillitsdelegation, och Mariell Juhlin, vd,...

info_outline
Tema: Trygghet show art Tema: Trygghet

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Hur ska vi förstå trygghet? Begreppet rymmer många delar, men den inre känslan av trygghet är ofta lika tydlig som den verklighet där den frodas. Eller för den delen: förtvinar. Trygg- och otryggheten känns på och utanför jobbet, i hemmet och på gatan, bland människor och mellan individer och institutioner. Så var ska en reformmakare börja? Inbjudna för att vrida och vända på begreppet och reformområdet Trygghet är Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitiskt talesperson, Centerpartiet, och Eva Uddén Sonnegård, ordförande för Fores temagrupp Trygghet.  Programledare är...

info_outline
Fores nya reformarbete show art Fores nya reformarbete

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Fores startar nu ett utvecklingsarbete med syfte att föreslå reformer för att medborgarna ska kunna känna trygghet och tillit samtidigt som ekonomin kan växa. Uppdraget idag är att blicka framåt och ta tag i de utmaningar som Sverige står inför. Därför inrättar Fores tre temagrupper som i tur och ordning ska analysera de tre T:na: Tillväxt, Trygghet och Tillit. Inbjudna för att diskutera ledorden och vilket reformarbete Sverige behöver, är Bettina Kashefi, Svenskt Näringsliv, och Irene Wennemo, Medlingsinstitutet.  Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores.

info_outline
USA-avsnittet show art USA-avsnittet

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Flera dagar efter valnatten hänger resultatet från USA-valet ännu i luften. Vad händer i detta nu? Vad väntar USA, världen och Sverige vid en Biden-vinst? Vid en Trump-vinst? Och hur ska vem det nu blir kunna ena ett så djupt splittrat land som USA anno 2020? Reformpodden välkomnar Patrik Oksanen, journalist, senior fellow, Frivärld, för att ge en lägesrapport. Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores.

info_outline
Johan Norberg-avsnittet show art Johan Norberg-avsnittet

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Är den demokratiska och liberala världsordningen hotad? Ulrica och Torbjörn samtalar med Sveriges enda intellektuella författare, Johan Norberg, om kappvändande liberaler, Djingis khans politiska hemvist och Norbergs nya bok Öppen/Sluten: Hur människan skapar och förstör framsteg. Sidekick är Torbjörn Nilsson, journalist. Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores.

info_outline
Hur kommer hösten bli?-avsnittet show art Hur kommer hösten bli?-avsnittet

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Ulrica och Torbjörn pratar om den politiska hösten. Kommer den bli stökig? Vinner Trump? Är den gamla världsordningen hotad? Kan man bilda regering på 78 tillkännagivanden? Vad kommer coronakommissionen komma fram till? Och: vilka är Ulrica och Torbjörns drömgäster i höst? Om det och mer pratar Ulrica och Torbjörn i Reformpoddens åttonde avsnitt. Sidekick är Torbjörn Nilsson, journalist. Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores.

info_outline
Arbetslinjen 2.0? show art Arbetslinjen 2.0?

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Alliansen – finns de? Ja, de finns i alla fall i detta avsnitt av Reformpodden. Sjukvård, äldreomsorg och välfärdsföretagen. Vad spår de forna allianspartierna sker med ekonomin och arbetsmarknaden efter Corona, hur ser det framtida reformbehovet ut? Har den svenska strategin varit rätt? Hur kommer EU-debatten att föras?

info_outline
Säkerhetspolitik-avsnittet show art Säkerhetspolitik-avsnittet

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Vad innebär det nya utlåtandet i Palmeutredningen? Hur påverkas säkerhetspolitiken om folk blir mer eller mindre nationalistiska efter Coronakrisen? I det sjätte avsnittet diskuterar vi säkerhetspolitik.

info_outline
EU-avsnittet show art EU-avsnittet

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Brexit är nu verklighet, men ångrar britterna sitt utträde nu under Corona? Har Corona stjälpt eller hjälpt det framtida EU-samarbetet? Vi diskuterar coronakrisens effekter på EU-samarbetet.

info_outline
 
More Episodes

Brexit är nu verklighet, men ångrar britterna sitt utträde nu under Corona? Har Corona stjälpt eller hjälpt det framtida EU-samarbetet? Kommer Swexit någonsin debatteras seriöst i Sverige? I det femte avsnittet av Reformpodden diskuterar vi coronakrisens effekter på EU-samarbetet.

Medverkar gör: 
Katarina Areskoug, chef för EU-kommissionen i Sverige
Håkan Jonsson, senior director & partner, Halvarsson & Halvarsson 
Susanne Palme, EU-kommentator, Ekot, Sveriges Radio
Göran von Sydow, direktör, Sieps

Sidekick är Torbjörn Nilsson, journalist. Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores