loader from loading.io

20. Skolinspektionen: generaldirektör Helén Ängmo

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Release Date: 06/11/2017

Det första avsnittet i vår serie om undervisning i förskolan är här! Vi träffar skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo och pratar om undervisning utifrån rapporten som visade att vi behöver arbeta mer för att förankra begreppet i förskolan. Vad menas med undervisning i förskolan? Är det så svårt som vi tror? Hur gör vi förskolan likvärdig för alla barn?