loader from loading.io

27. Digitalitet i förskolan

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Release Date: 10/08/2017

Vi träffar Erika Kyrk Seger och pratar om digitalitet i förskolan. Vad är digitalitet i förskolan? Hur sätter vi barnen i fokus? Vad behöver vi vuxna kunna? Hur blir det en naturlig del i vår verksamhet?