loader from loading.io

35. Feedback och motivation

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Release Date: 03/18/2018

Vi har träffat Alva Appelgren doktor i kognitiv neurovetenskap och pratat om hur vi kan öka motivationen med rätt feedback. Vad behöver jag? Vad behöver min omgivning? Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för oss själva och barnen?