loader from loading.io

38. Introduktion

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Release Date: 05/20/2018

Vi har träffat förskollärare Eva-Lotta Ekberg och pratat om introduktion i förskolan. Hur introducerar vi nya barn och familjer i våra verksamheter? Vad säger styrdokumenten? Hur ska vi tänka kring anknytning? Och hur blir introduktionen en bra grund för goda relationer?