loader from loading.io

43. Roller, utbildning och undervisning i förskolan.

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Release Date: 09/30/2018

Ingrid Engdahl, förskollärare, forskare och lärarutbildare hjälper oss att reda i begreppen utbildning och undervisning som tydliggörs i den reviderade läroplanen. Vi pratar om roller och ansvar för oss vuxna och om en rolig, trygg och meningsfull förskola för alla barn.