loader from loading.io

49. Nedstressad förskola

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Release Date: 04/10/2019

59. Konfliktfyllda föräldrasamtal show art 59. Konfliktfyllda föräldrasamtal

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi träffar psykoterapeuten Jacob Carlander och pratar om konfliktfyllda föräldrasamtal, dom där svåra samtalen vi helst inte vill ha. Han ger oss råd och verktyg - hur ska vi tänka? och hur ska vi göra i stunden? Vi fortsätter tänka kring det hållbara huret och hur vi kan genomföra alla delar av vårt uppdrag utan att det tär på oss själva. 

info_outline
58. Konstruktivt arbetsmiljöarbete show art 58. Konstruktivt arbetsmiljöarbete

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi ger inte upp - vi måste få bättre arbetsmiljö i förskolan! Vi måste hitta konstruktiva vägar framåt, vi tar ansvar för våra skyldigheter men värnar om våra rättigheter och ställer krav. Vi träffar Ulrika Brosten, huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Göteborg för att bena ut vad vi kan påverka och hur. 

info_outline
57. Helhetssyn- Uppstartskrönika 2020 show art 57. Helhetssyn- Uppstartskrönika 2020

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi startar det nya året med en krönika kring vårt uppdrag. Hur får vi alla delarna att hänga ihop till en helhet? Hur får vi en helhetssyn på vårt uppdrag, i vårt arbetslag, i vår profession?

info_outline
56. Psykosocial arbetsmiljö show art 56. Psykosocial arbetsmiljö

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi träffar psykologen och organisationskonsulten Andreas Olsson och diskuterar psykosocial arbetsmiljö, vad som är farorna men också hur vi kan jobba både själva och tillsammans för att skapa bättre förutsättningar till god arbetsmiljö och hälsa. 

info_outline
55. Dilemman i förskollärares uppdrag. show art 55. Dilemman i förskollärares uppdrag.

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi har träffat Ingegerd Tallberg Broman och Sven Persson, professorer i pedagogik vid Malmö Universitet för att prata om deras studie "Hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa- om dilemman i förskollärares uppdrag. Det var en nedslående läsning men det inger också hopp om förändring. Vi pratar om tydlighet, samsyn, kontroll och ledarskap.

info_outline
54. Hållbara strategier show art 54. Hållbara strategier

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Hur kan vi få hjälp när det inte fungerar? Specialpedagog Helen Örtengren hjälper oss att tänka kring hur vi kan skapa hållbara strategier och göra vårt arbete lättare. Hur kan vi genom att skapa bättre förutsättningar för barnen ge oss själva bättre förutsättningar? Vad finns för redskap och strategier vi kan ta hjälp av?

info_outline
53. Lärmiljöer show art 53. Lärmiljöer

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Hur skapar vi en inspirerande lärmiljö på vår förskola? Vi har träffat Sara Krokström, förskollärare och utvecklingspedagog i Vaxholms kommun för att prata om detta viktiga arbete. Det blev ett samtal om tillgänglighet för barnen och om mod hos oss vuxna, där fokus ligger på möjligheter och på att ta tillvara på det vi har.

info_outline
52. Det hållbara huret show art 52. Det hållbara huret

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Det har blivit dags för semester och vi summerar året som gått. vi pratar om den reviderade läroplanen och framtidsspanar. Vi pratar om vikten av strategier, hur vi ska skapa hållbarhet i förskolan och hur vi ska hitta det hållbara huret.     

info_outline
51. FN:s barnkonvention show art 51. FN:s barnkonvention

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vad händer när FN:s barnkonvention blir lag under 2020? I suset och bruset från SETTmässan träffar vi Marie Spörndly för att prata om barnkonventionen och vad varje barn har rätt till. Det blir ett samtal om ansvar, ställningstagande och tydlighet. 

info_outline
50. Professionsutveckling show art 50. Professionsutveckling

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi har träffat didaktikern och skolforskaren John Steinberg och pratat om professionsutveckling och ledarskap i förskolan. Vi pratar om hur vi kan främja den pedagogiska utvecklingen och  hur vi kan hjälpa varandra att lyckas och bli bättre ledare. Vi pratar om vikten att bli mer konkreta i våra samtal och lämna vadet och snarare fokusera på hur. 

info_outline
 
More Episodes

Vi har träffat Lena Nyholm, förskollärare, sjukgymnast och författare till boken "Nedstressad förskola" för att prata om vad vi behöver fokusera på för att få en lugnare, tryggare tillvaro i förskolan.