loader from loading.io

IR & CorpComms-podden

Kommunikation inom Investor Relations, finansiell information och Corporate Communications. Lyssna till duktiga gäster som delar med sig av kunskap inom olika områden. Podden passar för dig som är intresserad av finansiell kommunikation eller arbetar inom branschen.

info_outline Innovationsdrivet stryelsearbete 06/11/2024
info_outline IR-kommunikation på sociala medier 11/28/2023
info_outline Nya EU-krav på hållbarhetsrapportering - hur påverkar det IR-arbetet? 05/23/2023
info_outline Utmaningar med företagswebbplatser 2023 02/27/2023
info_outline Framgångsrikt IR-arbete i konkurrens om synligheten 06/22/2022
info_outline Så attraherar du investerare med ESG-data 05/06/2022
info_outline IR-arbete i osäkra tider 03/08/2022
info_outline Utmaningar och tolkningsproblematik med MAR 12/07/2021
info_outline Hur gör man Sveriges bästa årsredovisning? 11/01/2021
info_outline FinWire om hur IR-avdelningar bör arbeta för att locka deras intresse 06/21/2021
info_outline IR-trender 2021 och summering av 2020 12/17/2020
info_outline Så jobbade Essity inför sin börsnotering 11/19/2020
info_outline Så skapade Atrium Ljungberg Sveriges bästa årsredovisning 10/23/2020
info_outline OTC-handel med amerikanska investerare 05/27/2020
info_outline Investor Relations i en coronakris 04/29/2020
info_outline Knowits resa från rödlistade till börsens mest jämställda bolag 03/19/2020
info_outline Utmaningar och fallgropar kring loggbok och MAR 01/14/2020
info_outline Så fångar du analytikerns intresse med Peter Benson 11/27/2019
info_outline Så lyckas du med din företagswebbplats 10/24/2019
info_outline Nya trender inom årsredovisningar med Maria Hanell 06/25/2019
info_outline Rune Andersson om styrelseordförandens roll 02/21/2019
info_outline Styrelseordförandens roll med professorn Mattias Nordqvist 01/23/2019
info_outline 11 Om MAR och dess påverkan med Joakim Strid från NASDAQ 09/19/2017
info_outline Ekonomijournalistik och digitalisering med Viktor Ström 11/03/2016
info_outline Trender inom årsredovisningar med Maria Hanell 09/08/2016
info_outline Digital företagskommunikation med Gunther Mårder 08/15/2016
info_outline Bolagsstyrning och ansvarsfullt ägande med Carina Lundberg Markow 06/16/2016
info_outline Corporate Communications och IR-konsultens roll med Martin Petersson 04/28/2016
info_outline En finansanalytikers roll med Peter Malmqvist 03/11/2016
info_outline Entreprenörbolagens IR-arbete med Peter Gönczi 11/17/2015
 
share