loader from loading.io

På djupet – en podd från Socialstyrelsen

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, psykisk ohälsa, krishantering, välfärdsteknik, barns rättigheter och mycket, mycket mer.

info_outline 83. Om covid-19 och samverkan mellan regioner och kommuner 11/13/2020
info_outline 82. Om covid-19 och särskilda boenden för äldre 11/02/2020
info_outline 81. Om artificiell intelligens i vården 06/25/2020
info_outline 80. Om stöd och vård efter förlossning 05/14/2020
info_outline 79. Om rådgivning om alkoholvanor 02/21/2020
info_outline 78. Podd om att möta och stötta unga ensamkommande 01/24/2020
info_outline 76. Om jämlik vård för personer med intellektuell funktionsnedsättning 11/29/2019
info_outline 77. Om utvärderingen av vården vid depression och ångestsyndrom 11/18/2019
info_outline 75. Om interkulturellt arbete i hälso- och sjukvården 11/18/2019
info_outline 74. Om vävnadsdonation och transplantation 10/31/2019
info_outline 73. Om patientens barn i primärvården 10/18/2019
info_outline 72. Om gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB 10/03/2019
info_outline 71. Om barn till föräldrar som vårdas inom vuxenpsykiatrin 09/23/2019
info_outline 70. Om psoriasis 09/06/2019
info_outline 69. Om allvarliga vårdskador i Sverige 06/28/2019
info_outline 68. Om blodgivning 06/14/2019
info_outline 67. Om Framtidens journalföring 06/03/2019
info_outline 66. Om skönhetsingrepp och patientsäkerhet 05/17/2019
info_outline 65. Om medicinering på HVB 05/03/2019
info_outline 64. Om astma och KOL 04/16/2019
info_outline 63. Om sex mot ersättning 04/04/2019
info_outline 62. Om epilepsi 03/22/2019
info_outline 61. Podd om placerade barns rätt till umgänge 03/04/2019
info_outline 60. Om motgiftet naloxon som kan rädda liv 02/22/2019
info_outline 59. Om suicidprevention 02/08/2019
info_outline 58. Om kvinnlig könsstympning 01/25/2019
info_outline 57. Om digitalt utanförskap hos äldre 01/12/2019
info_outline 56. Om att samtala med barn 12/14/2018
info_outline 55. Om prioriteringar i vården 11/30/2018
info_outline 54. Om barn i människohandel och exploatering 11/21/2018
 
share