loader from loading.io

På djupet – en podd från Socialstyrelsen

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, psykisk ohälsa, krishantering, välfärdsteknik, barns rättigheter och mycket, mycket mer.

info_outline 72. Om gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB 10/03/2019
info_outline 71. Om barn till föräldrar som vårdas inom vuxenpsykiatrin 09/23/2019
info_outline 70. Om psoriasis 09/06/2019
info_outline 69. Om allvarliga vårdskador i Sverige 06/28/2019
info_outline 68. Om blodgivning 06/14/2019
info_outline 67. Om Framtidens journalföring 06/03/2019
info_outline 66. Om skönhetsingrepp och patientsäkerhet 05/17/2019
info_outline 65. Om medicinering på HVB 05/03/2019
info_outline 64. Om astma och KOL 04/16/2019
info_outline 63. Om sex mot ersättning 04/04/2019
info_outline 62. Om epilepsi 03/22/2019
info_outline 61. Podd om placerade barns rätt till umgänge 03/04/2019
info_outline 60. Om motgiftet naloxon som kan rädda liv 02/22/2019
info_outline 59. Om suicidprevention 02/08/2019
info_outline 58. Om kvinnlig könsstympning 01/25/2019
info_outline 57. Om digitalt utanförskap hos äldre 01/12/2019
info_outline 56. Om att samtala med barn 12/14/2018
info_outline 55. Om prioriteringar i vården 11/30/2018
info_outline 54. Om barn i människohandel och exploatering 11/21/2018
info_outline 53. Om nationell högspecialiserad vård 11/16/2018
info_outline 52. Om och med generaldirektör Olivia Wigzell 11/16/2018
info_outline 51. Om screening 11/02/2018
info_outline 50. Om våldsbejakande extremism 10/26/2018
info_outline 49. Om barn i asylprocessen 10/22/2018
info_outline 48. Om barn som tolkar 10/12/2018
info_outline 47. Om organ- och vävnadsdonation och Socialstyrelsens nationella donationscentrum 10/05/2018
info_outline 46. Om vad de äldre tycker om äldreomsorgen 09/21/2018
info_outline 45. Om barnäktenskap 09/20/2018
info_outline 44. Om afasi 09/07/2018
info_outline 43. Om stöd till sårbara spädbarnsföräldrar 08/24/2018
 
share