loader from loading.io

På djupet – en podd från Socialstyrelsen

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, psykisk ohälsa, krishantering, välfärdsteknik, barns rättigheter och mycket, mycket mer.

info_outline 94. Om munhälsa och demenssjukdom 06/10/2022
info_outline 93. Om självvald inläggning inom psykiatrin 03/11/2022
info_outline 92. Om organisering av kommunal hälso- och sjukvård, del 2 01/28/2022
info_outline 91. Om organisering av kommunal hälso- och sjukvård, del 1 01/21/2022
info_outline 90. Om krishantering och att leda i kris 12/10/2021
info_outline 89. Om nationell högspecialiserad vård vid svår endometrios 11/26/2021
info_outline 88. Om skyddat boende för kvinnor med missbruksproblematik 11/12/2021
info_outline 87. Om pandemins konsekvenser för personer med LSS-insatser 10/29/2021
info_outline 86. Om barns upplevelser av att bo i familjehem 10/01/2021
info_outline 85. Om tidiga och samordnade insatser för barn och unga 09/03/2021
info_outline 84. Om covid-19 och behovet av rehabilitering 12/11/2020
info_outline 83. Om covid-19 och samverkan mellan regioner och kommuner 11/13/2020
info_outline 82. Om covid-19 och särskilda boenden för äldre 11/02/2020
info_outline 81. Om artificiell intelligens i vården 06/25/2020
info_outline 80. Om stöd och vård efter förlossning 05/14/2020
info_outline 79. Om rådgivning om alkoholvanor 02/21/2020
info_outline 78. Podd om att möta och stötta unga ensamkommande 01/24/2020
info_outline 77. Om utvärderingen av vården vid depression och ångestsyndrom 11/18/2019
info_outline 75. Om interkulturellt arbete i hälso- och sjukvården 11/18/2019
info_outline 73. Om patientens barn i primärvården 10/18/2019
info_outline 72. Om gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB 10/03/2019
info_outline 71. Om barn till föräldrar som vårdas inom vuxenpsykiatrin 09/23/2019
info_outline 69. Om allvarliga vårdskador i Sverige 06/28/2019
info_outline 67. Om Framtidens journalföring 06/03/2019
info_outline 66. Om skönhetsingrepp och patientsäkerhet 05/17/2019
info_outline 65. Om medicinering på HVB 05/03/2019
info_outline 64. Om astma och KOL 04/16/2019
info_outline 59. Om suicidprevention 02/08/2019
info_outline 57. Om digitalt utanförskap hos äldre 01/12/2019
info_outline 56. Om att samtala med barn 12/14/2018
 
share