loader from loading.io

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning. I podden förklarar, fördjupar och diskuterar vi specialpedagogik och ger goda råd till dig som arbetar i eller har barn som går i förskolan och skolan.

info_outline Avsnitt 99: Språkstörning och konsekvenser för lärandet 04/24/2024
info_outline Avsnitt 98: Relationens betydelse för barn och elever med NPF 02/28/2024
info_outline Avsnitt 97: Hur skapar vi en organisation i skolan som är beredd på elevers olika behov? 02/14/2024
info_outline Avsnitt 96: Hur får vi lärandet att funka för elever med autism? 01/31/2024
info_outline Avsnitt 95: Hur får vi lärandet att funka för barn och unga med adhd? 01/17/2024
info_outline Avsnitt 94: Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter 11/15/2023
info_outline Avsnitt 93: Specialpedagogiskt stöd för att öka kunskap och stärka arbetslaget 10/17/2023
info_outline Avsnitt 92: Språkliga övergångar i Umeå kommun 06/26/2023
info_outline Avsnitt 91: Lyssnarfrågor om skolledarskap till docent Niclas Rönnström 06/09/2023
info_outline Avsnitt 90: Kompetensutvecklingsinsatser för att möta barn och elever med autism 05/05/2023
info_outline Avsnitt 89: Hur kan skolan möta elever med psykisk ohälsa? 04/06/2023
info_outline Avsnitt 88: Lyssnarfrågor om fritidshemspedagogik. Gäst Peter Karlsudd 03/21/2023
info_outline Avsnitt 87: Digitala verktyg och AKK för elever med intellektuell funktionsnedsättning 03/06/2023
info_outline Avsnitt 86: Effektivitet och tid i skolan 02/10/2023
info_outline Avsnitt 85: Intensiva insatser i matematikundervisningen 01/25/2023
info_outline Avsnitt 84: Centralt stöd till skolor i arbetet med garantin för tidiga stödinsatser 01/12/2023
info_outline Avsnitt 83: Tre rektorer om kollegialt lärande i förskolan 12/29/2022
info_outline Avsnitt 82: Rektors lärande i förskolan 12/21/2022
info_outline Avsnitt 81: Samverkan i ämnesområden i grundsärskolan och gymnasiesärskolan 09/20/2022
info_outline Avsnitt 80: Bedömning i ämnesområden i grundsärskolan och gymnasiesärskolan 09/19/2022
info_outline Avsnitt 79: Bedömning av kunskaper hos elever med selektiv mutism 09/12/2022
info_outline Avsnitt 78: Att möta barn och yngre elever med selektiv mutism 08/26/2022
info_outline Avsnitt 77: Selektiv mutism - vad är det och vad innebär det för barn och unga? 08/11/2022
info_outline Avsnitt 76: Att vara elev med synnedsättning - om inkludering och likvärdig utbildning 06/14/2022
info_outline Avsnitt 75: Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning 05/25/2022
info_outline Avsnitt 74: Den meningsfulla rasten gör skillnad för hela skoldagen 05/19/2022
info_outline Avsnitt 73: Måltidsmiljön – en viktig del av hela skoldagen 05/09/2022
info_outline Avsnitt 72: Lärande och trygghet under hela skoldagen 04/27/2022
info_outline Avsnitt 71: Språkutvecklande arbetssätt på fritidshem 04/13/2022
info_outline Avsnitt 70: Tidiga insatser för att förebygga problematisk skolfrånvaro 03/25/2022
 
share