loader from loading.io

Avsnitt 100: Språkstörning och flerspråkighet

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Release Date: 05/07/2024

Avsnitt 100: Språkstörning och flerspråkighet show art Avsnitt 100: Språkstörning och flerspråkighet

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vilka faktorer påverkar språkutvecklingen hos flerspråkiga elever? Kan vi använda modersmålet som resurs i lärandet och i så fall hur? Det här samtalet handlar om hur vi i skolan kan göra undervisningen mer tillgänglig för elever med språkstörning och med ett annat modersmål än svenska. Gäster i studion är Mia Walther, rådgivare på SPSM och Hanna Helttunen, logoped på Hällsboskolan som är en av SPSMs specialskolor för elever med grav språkstörning. Spelades in i mars 2024 och är cirka 30 minuter långt.

info_outline
Avsnitt 99: Språkstörning och konsekvenser för lärandet show art Avsnitt 99: Språkstörning och konsekvenser för lärandet

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vad innebär språkstörning? Hur påverkar det lärandet? I det här samtalet medverkar Anna Eva Hallin, doktor i logopedi vid Karolinska institutet och Mia Walther, rådgivare på SPSM om språkstörning och vad det kan ge för konsekvenser för lärandet. Samtalsledare är Sara Hamrén Håkansson, kommunikatör på SPSM. 

info_outline
Avsnitt 98: Relationens betydelse för barn och elever med NPF show art Avsnitt 98: Relationens betydelse för barn och elever med NPF

Specialpedagogiska skolmyndigheten

I det här avsnittet samtalar Måns Lööf och Danijel Lukic om relationens betydelse när man möter barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD och autism. I samtalet lyfter vi frågan utifrån skolans värld och uppdrag men kommer också in på idrottsrörelsens och andra organisationers roll i att vara bra mötesplatser för alla barn och unga. Måns är en erfaren föreläsare på ämnet och utbildar idrottsledare över hela landet. I grunden är han sjuksköterska på BUP i Gävle och KBT-terapeut. Danijel är talesperson och rådgivare på SPSM och möter ofta...

info_outline
Avsnitt 97: Hur skapar vi en organisation i skolan som är beredd på elevers olika behov? show art Avsnitt 97: Hur skapar vi en organisation i skolan som är beredd på elevers olika behov?

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vilka förutsättningar, organisering och stöd behöver en verksamhet för att kunna ge elever i behov av stöd en bra utbildning? I det här samtalet lyfter vi blicken från klassrummet och undervisningen till skolchefs och huvudmannanivå när det gäller frågan om att ge stöd till elever med npf. Medverkar gör Elinor Kennerö Tonner, skolchef i Huddinge kommun, och Helene Fägerblad, rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

info_outline
Avsnitt 96: Hur får vi lärandet att funka för elever med autism? show art Avsnitt 96: Hur får vi lärandet att funka för elever med autism?

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hur kan autism påverka lärandet för individen? Vilka strategier i undervisningen kan stötta den som arbetar i förskola, skola och vuxenutbildning för att skapa en miljö som gör det möjligt att lära sig så bra som möjligt? Om detta samtalar Svenny Kopp, läkare, specialist inom barn- och ungdomspsykiatrin och forskare vid Gillbergcentrum i Göteborg och Danijel Lukic, rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. Avsnittet spelades in i december 2023 och är cirka 35 minuter långt.

info_outline
Avsnitt 95: Hur får vi lärandet att funka för barn och unga med adhd? show art Avsnitt 95: Hur får vi lärandet att funka för barn och unga med adhd?

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hur kan adhd påverka lärandet för individen? Vilka strategier i undervisningen kan stötta den som arbetar i förskola, skola och vuxenutbildning för att skapa en miljö som gör det möjligt att lära sig så bra som möjligt? Om detta samtalar Lisa Thorell, professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet och Helene Fägerblad,  rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. 

info_outline
Avsnitt 94: Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter show art Avsnitt 94: Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter

Specialpedagogiska skolmyndigheten

En pedagogisk läs- och skrivutredning hjälper till identifiera vilka pedagogiska insatser på skol-, grupp- och individnivå som möter elevens behov. Frågeställningen i en läs- och skrivutredning kan också ge svar på om svårigheterna handlar om generella läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. I det här samtalet deltar Sara Rådbo, specialpedagog som arbetar övergripande i Knivsta kommun med just pedagogiska utredningar av läs- och skrivsvårigheter och Ylva Schön, rådgivare och talesperson på SPSM med lång erfarenhet av pedagogiska utredningar kring läs- och...

info_outline
Avsnitt 93: Specialpedagogiskt stöd för att öka kunskap och stärka arbetslaget show art Avsnitt 93: Specialpedagogiskt stöd för att öka kunskap och stärka arbetslaget

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hur kan specialpedagogiskt stöd från SPSM stärka och öka tryggheten och kunskapen i ett arbetslag som ska möta elever med funktionsnedsättning? I det här avsnittet berättar Karin Alvarsson, specialpedagog i Storumans kommun om deras behov av en större insats där flera medarbetare behövde involveras. Kerstin Helmsjö, rådgivare på SPSM, kopplades in och hon berättar hur ett övergripande och långsiktigt samarbete kan se ut. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Samtalet är cirka 29 minuter långt. 

info_outline
Avsnitt 92: Språkliga övergångar i Umeå kommun show art Avsnitt 92: Språkliga övergångar i Umeå kommun

Specialpedagogiska skolmyndigheten

I den centrala elevhälsan i Umeå kommun finns ett team som arbetar med språkliga övergångar för att stötta lärare som möter elever med språkliga funktionsnedsättningar. Dialogwebb för språkstödjande övergångar är ett resultat av teamets arbete. Annika Vikström, logoped och Ulrika Ivarsson, speciallärare med inriktning grav språkstörning arbetar i teamet och samtalar med Erika Bergman, pressekreterare på SPSM, om hur dialogwebben kom till.  

info_outline
Avsnitt 91: Lyssnarfrågor om skolledarskap till docent Niclas Rönnström   show art Avsnitt 91: Lyssnarfrågor om skolledarskap till docent Niclas Rönnström

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vad säger forskningen om skolhuvudmäns involvering och engagemang i hur skolor kan skapa en likvärdig utbildning? Vilket stöd behöver skolledare få från sin skolhuvudman för att kunna arbeta för och åstadkomma en likvärdig utbildning? Det är några av frågorna som våra lyssnare ställt till Niclas Rönnström, docent i pedagogik vid Stockholms universitet. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.  

info_outline
 
More Episodes

Vilka faktorer påverkar språkutvecklingen hos flerspråkiga elever? Kan vi använda modersmålet som resurs i lärandet och i så fall hur? Det här samtalet handlar om hur vi i skolan kan göra undervisningen mer tillgänglig för elever med språkstörning och med ett annat modersmål än svenska. Gäster i studion är Mia Walther, rådgivare på SPSM och Hanna Helttunen, logoped på Hällsboskolan som är en av SPSMs specialskolor för elever med grav språkstörning. Spelades in i mars 2024 och är cirka 30 minuter långt.