loader from loading.io

#128 Tillit är relationellt

Demokratiresan - en podcast från SKR

Release Date: 05/07/2024

#131 AI en omvälvande teknik show art #131 AI en omvälvande teknik

Demokratiresan - en podcast från SKR

I dagens avsnitt samtalar vi med Carl Heath om AI och den utmaning det innebär när en teknik berör hela samhället där många olika perspektiv behöver lyftas fram.   Medverkande: Carl Heath, senior forskare och fokusledare för området digital resilience vid RISE, och Cecilia Ramqvist, SKR Samtalsledare: Anders Nordh, SKR 

info_outline
#130 Rättsstatens principer i EU och Sverige show art #130 Rättsstatens principer i EU och Sverige

Demokratiresan - en podcast från SKR

I dagens avsnitt samtalar vi om rättsstatens principer som kortfattat handlar om att den offentliga makten ska vara bunden och begränsad av rättsregler, där syftet är att förhindra maktmissbruk. Vi får en utblick av läget i EU-länder. Medverkande: Anna Södersten, forskare i juridik vid SIEPS (Svenska Institutet för Europa Politiska Studier), Cecilia Berglin, SKR Samtalsledare: Nils Munthe, SKR 

info_outline
#129 Arjeplog inkluderar unga show art #129 Arjeplog inkluderar unga

Demokratiresan - en podcast från SKR

Unga är engagerade i samhällsfrågor och vill vara med och påverka, men få upplever att de har tillräckliga kanaler för att delta i den lokala och regionala politiken. Arjeplogs kommun och Youth 2030 har gemensamt skapat möjligheter för unga att delta i den lokala utvecklingen. Genom ett fokus på ungas deltagande från gräsrotsnivå till kommunledningen har Arjeplog etablerat strukturer för ungas engagemang.  Medverkande: Westerlund Fredrik, Arjeplogs Kommun och Oliwer Karlsson, Youth 2030 Samtalsledare: Nils Munthe, SKR 

info_outline
#128 Tillit är relationellt show art #128 Tillit är relationellt

Demokratiresan - en podcast från SKR

I veckans avsnitt träffar vi forskaren Stina Hansson och pratat om tillit. Hon beskriver hur forskningen ser på tillit och hur en kommun eller region bör agera för att öka tilliten. Det relationella perspektivet innebär att relationen behöver vara ömsesidig mellan det offentliga och individen för att tillit ska uppstå. Stina berättar även om sin forskning i stadsdelen Angered i Göteborg. Medverkande: Stina Hansson, forskare vid Göteborgs Universitet. Samtalsledare: Nils Munthe, SKR.

info_outline
#127 SALAR International stärker demokrati och god samhällsstyrning på lokal nivå show art #127 SALAR International stärker demokrati och god samhällsstyrning på lokal nivå

Demokratiresan - en podcast från SKR

I det här avsnittet diskuterar vi betydelsen av god samhällsstyrning på lokal nivå, samt hur vi i Sverige kan dela med oss av erfarenheter och kunskap till andra länder genom SALAR Internationals insatser. Medverkande: Ryan Knox, Vd. SALAR International Samtalsledare: Anders Nordh, SKR 

info_outline
#126 AI och Demokrati show art #126 AI och Demokrati

Demokratiresan - en podcast från SKR

I detta avsnitt pratar vi om Artificiell intelligens (AI) och dess inverkan på demokratiska värden, vi lyfter fram vikten av transparens och vad det innebär när det kommer till AI. Medverkande: Elisabeth Calderón-Lüning, forskningschef, Democratic Society (DEMSOC), Cecilia Ramqvist, handläggare SKR. Samtalsledare: Anders Nordh, SKR   

info_outline
#125 Lagen om konsultation i frågor som rör det samiska folket show art #125 Lagen om konsultation i frågor som rör det samiska folket

Demokratiresan - en podcast från SKR

Den konsultationsskyldighet som gäller sedan den 1 mars 2024 berör många verksamhetsområden i kommuner och regioner. SKR:s förbundsjurist Helena Linde medverkar i avsnittet och berättar mer om vad som gäller och hur lagen kan tillämpas. Medverkande: Helena Linde, förbundsjurist, SKR, Love Edenborg och Cecilia Ramqvist handläggare, SKR  Samtalsledare: Nils Munthe, SKR 

info_outline
#124 Polarisering mellan stad och land show art #124 Polarisering mellan stad och land

Demokratiresan - en podcast från SKR

Det talas ofta om en global trend av polarisering mellan stad och land där allt från levnadsvillkor, känsla av tillhörighet, röstningsmönster hur man uppfattar demokratin skiljer sig stort mellan stad och land. Men hur ser det ut i Sverige? I detta avsnitt pratar vi med Richard Öhrvall som tillsammans med forskarkollegor studerat skillnader mellan stad och land, de har även studerat röstningsmönster inom kommuner. Han berättar om resultatet i sin forskning och jämför Sverige med andra länder. Medverkande: Richard Öhrvall, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings...

info_outline
#123 Stora skillnader hur hot och hat påverkar olika grupper show art #123 Stora skillnader hur hot och hat påverkar olika grupper

Demokratiresan - en podcast från SKR

Förtroendevalda kvinnor utsätts för 20 procent mer hot och hat än män, och hat och hot som drabbar dem är av en annan karaktär. Sandra Håkansson har forskat på hot och hat mot förtroendevalda och särskilt på skillnader mellan grupper. I detta avsnitt berättar hon om dessa skillnader och dess konsekvenser. Medverkande: Sandra Håkansson forskare vid Uppsala Universitet, Anna-Lena Pogulis, utvecklingsledare, SKR.  Samtalsledare: Nils Munthe, SKR 

info_outline
#122 Medborgarbudget i Helsingfors show art #122 Medborgarbudget i Helsingfors

Demokratiresan - en podcast från SKR

Helsingfors använder 8,8 miljoner euro för att förverkliga de förslag som fått mest röster i en återkommande medborgarbudget. Medverkande Kirsi Verkka, utvecklingschef, Helsingfors stad, Anders Nordh, SKR Samtalsledare: Nils Munthe, SKR

info_outline
 
More Episodes

I veckans avsnitt träffar vi forskaren Stina Hansson och pratat om tillit. Hon beskriver hur forskningen ser på tillit och hur en kommun eller region bör agera för att öka tilliten. Det relationella perspektivet innebär att relationen behöver vara ömsesidig mellan det offentliga och individen för att tillit ska uppstå. Stina berättar även om sin forskning i stadsdelen Angered i Göteborg.

Medverkande: Stina Hansson, forskare vid Göteborgs Universitet.
Samtalsledare: Nils Munthe, SKR.