loader from loading.io

53. Lärmiljöer

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Release Date: 09/05/2019

54. Hållbara strategier show art 54. Hållbara strategier

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Hur kan vi få hjälp när det inte fungerar? Specialpedagog Helen Örtengren hjälper oss att tänka kring hur vi kan skapa hållbara strategier och göra vårt arbete lättare. Hur kan vi genom att skapa bättre förutsättningar för barnen ge oss själva bättre förutsättningar? Vad finns för redskap och strategier vi kan ta hjälp av?

info_outline
53. Lärmiljöer show art 53. Lärmiljöer

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Hur skapar vi en inspirerande lärmiljö på vår förskola? Vi har träffat Sara Krokström, förskollärare och utvecklingspedagog i Vaxholms kommun för att prata om detta viktiga arbete. Det blev ett samtal om tillgänglighet för barnen och om mod hos oss vuxna, där fokus ligger på möjligheter och på att ta tillvara på det vi har.

info_outline
52. Det hållbara huret show art 52. Det hållbara huret

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Det har blivit dags för semester och vi summerar året som gått. vi pratar om den reviderade läroplanen och framtidsspanar. Vi pratar om vikten av strategier, hur vi ska skapa hållbarhet i förskolan och hur vi ska hitta det hållbara huret.     

info_outline
51. FN:s barnkonvention show art 51. FN:s barnkonvention

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vad händer när FN:s barnkonvention blir lag under 2020? I suset och bruset från SETTmässan träffar vi Marie Spörndly för att prata om barnkonventionen och vad varje barn har rätt till. Det blir ett samtal om ansvar, ställningstagande och tydlighet. 

info_outline
50. Professionsutveckling show art 50. Professionsutveckling

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi har träffat didaktikern och skolforskaren John Steinberg och pratat om professionsutveckling och ledarskap i förskolan. Vi pratar om hur vi kan främja den pedagogiska utvecklingen och  hur vi kan hjälpa varandra att lyckas och bli bättre ledare. Vi pratar om vikten att bli mer konkreta i våra samtal och lämna vadet och snarare fokusera på hur. 

info_outline
49. Nedstressad förskola show art 49. Nedstressad förskola

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi har träffat Lena Nyholm, förskollärare, sjukgymnast och författare till boken "Nedstressad förskola" för att prata om vad vi behöver fokusera på för att få en lugnare, tryggare tillvaro i förskolan.

info_outline
48. Sömn show art 48. Sömn

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi har träffar sömnforskaren Christian Benedict och pratar om barn och sömn kopplat till förskolan. Varför är det viktigt med sömn? Hur ska vi i förskolan tänka kring små barn och sömn? 

info_outline
47. Män i förskolan show art 47. Män i förskolan

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi träffar Ludwig Wikström, förskollärare och förskolechef för att prata om män i förskolan. Vi pratar om strategier, fördomar och vikten av att se människor. Och som alltid; vikten av kollegialt lärande och samarbete.

info_outline
46. Årskrönikan 2018 show art 46. Årskrönikan 2018

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi summerar 2018 som året då vi pratat om roller, professioner och förskolans roll i samhället. Vi tänker mer kring begreppen motivation, motiv och att arbeta mot något och tar med oss tanken på att det positiva ska vara starkast - alltid.

info_outline
45. Estetik i förskolan show art 45. Estetik i förskolan

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi träffar konstnären och utbildaren Eva Tuvhav Gullberg och lär oss mer om estetik i förskolan. Vad är det egentligen? Hur synliggör vi det osynliga? Hur kan vi uttrycka oss på olika sätt? Men framförallt pratar vi om varför det estetiska bör få en stor plats i förskolan.

info_outline
 
More Episodes

Hur skapar vi en inspirerande lärmiljö på vår förskola? Vi har träffat Sara Krokström, förskollärare och utvecklingspedagog i Vaxholms kommun för att prata om detta viktiga arbete. Det blev ett samtal om tillgänglighet för barnen och om mod hos oss vuxna, där fokus ligger på möjligheter och på att ta tillvara på det vi har.