loader from loading.io

53. Lärmiljöer

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Release Date: 09/05/2019

65. Att samarbeta för att optimera show art 65. Att samarbeta för att optimera

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Myrna Palmgren, matematiker, hjälper oss att tänka kring schemaläggning och vad vi behöver samarbeta kring för att kunna göra vårt bästa på jobbet samtidigt som vi trivs och har roligt tillsammans. Det blev ett samtal kring behov, förutsättningar och vikten av att utgå från kärnan i uppdraget- barnen. Vi ber om ursäkt för svajig ljudkvalitet under intervjun men hoppas innehållet väger upp!

info_outline
64. Sunda samarbetsklimat show art 64. Sunda samarbetsklimat

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi träffar förskolläraren Sandra Lundgren och pratar om samarbete. Hur vi får det att fungera och hur vi skapar professionella, sunda relationer på jobbet? Hur skyddar vi vår innersta kärna och hur lyfter vi det som skaver?   Följ oss på Facebook och Instagram  @forskolepodden

info_outline
63. Samarbete show art 63. Samarbete

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Att samarbetet fungerar i våra arbetslag och mellan avdelningar är helt avgörande för kvalitén på vår utbildning i förskolan. Men vad är samarbete och hur får vi det att bli bra? Vi har träffat Tone Försund vid Göteborgs universitet för att lära oss mer.

info_outline
62. Sommarkrönika 2020 - samarbete show art 62. Sommarkrönika 2020 - samarbete

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi summerar tiden som gått och blickar framåt. Vi landar i att samarbete blir vårt nya ledord i höst, vilket är grunden för hållbarhet.

info_outline
61. Tydliggörande pedagogik show art 61. Tydliggörande pedagogik

Förskolepodden: Vi pratar förskola

David Edfelt, psykolog och författare, är tillbaka i Förskolepodden. Denna gång pratar vi tydliggörande pedagogik. Vad är det och för vem är det bra? Vi pratar om tydlighet, ansvar och hur vi kan förbättra förutsättningarna för alla i förskolan. 

info_outline
60. Barnskötarens roll show art 60. Barnskötarens roll

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi har träffat Linda Åhnbrink, utbildningsledare för specialistbarnskötarutbildningen på Yrgo. Hon hjälper oss att reda i vårt ansvar och hur vi kan jobba tillsammans med vårt uppdrag. Hur kan vi inspirera och motivera varandra för att skapa en kvalitativ utbildning tillsammans?

info_outline
59. Konfliktfyllda föräldrasamtal show art 59. Konfliktfyllda föräldrasamtal

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi träffar psykoterapeuten Jacob Carlander och pratar om konfliktfyllda föräldrasamtal, dom där svåra samtalen vi helst inte vill ha. Han ger oss råd och verktyg - hur ska vi tänka? och hur ska vi göra i stunden? Vi fortsätter tänka kring det hållbara huret och hur vi kan genomföra alla delar av vårt uppdrag utan att det tär på oss själva. 

info_outline
58. Konstruktivt arbetsmiljöarbete show art 58. Konstruktivt arbetsmiljöarbete

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi ger inte upp - vi måste få bättre arbetsmiljö i förskolan! Vi måste hitta konstruktiva vägar framåt, vi tar ansvar för våra skyldigheter men värnar om våra rättigheter och ställer krav. Vi träffar Ulrika Brosten, huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Göteborg för att bena ut vad vi kan påverka och hur. 

info_outline
57. Helhetssyn- Uppstartskrönika 2020 show art 57. Helhetssyn- Uppstartskrönika 2020

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi startar det nya året med en krönika kring vårt uppdrag. Hur får vi alla delarna att hänga ihop till en helhet? Hur får vi en helhetssyn på vårt uppdrag, i vårt arbetslag, i vår profession?

info_outline
56. Psykosocial arbetsmiljö show art 56. Psykosocial arbetsmiljö

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi träffar psykologen och organisationskonsulten Andreas Olsson och diskuterar psykosocial arbetsmiljö, vad som är farorna men också hur vi kan jobba både själva och tillsammans för att skapa bättre förutsättningar till god arbetsmiljö och hälsa. 

info_outline
 
More Episodes

Hur skapar vi en inspirerande lärmiljö på vår förskola? Vi har träffat Sara Krokström, förskollärare och utvecklingspedagog i Vaxholms kommun för att prata om detta viktiga arbete. Det blev ett samtal om tillgänglighet för barnen och om mod hos oss vuxna, där fokus ligger på möjligheter och på att ta tillvara på det vi har.