loader from loading.io

23. Ingrid Pramling Samuelsson

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Release Date: 08/13/2017

Vi fortsätter diskutera undervisnings-begreppet, denna gång med senior profession Ingrid Pramling Samuelsson från Göteborgs Universitet. Vi kommer in på olika perspektiv, förskollärarens roll, relationer, likvärdighet och vikten av förskolan.