loader from loading.io

30. Medkänslans pedagogik, SETTsyd del2

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Release Date: 12/03/2017

Vi är kvar i Malmö och har träffat Maria-Pia Gottberg som utvecklat Friendy, ett konkret verktyg för att arbeta med känslor, empati och impulskontroll. Vi pratar om hur vi i förskolan kan arbeta med känslor. Hur visar vi våra egna känslor och hur kan vi hjälpa barnen att sätta ord på sina?