loader from loading.io

39. Arbetsmiljö och förutsättningar

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Release Date: 06/10/2018

Vad behöver vi för att vara en frisk yrkeskår och för att vända den negativa trenden i förskolan? Vi har träffat Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand som berättar vad Lärarförbundet står för och hur de arbetar för bättre förutsättningar.